Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Krzysztof Hetman w Radzie Dialogu Społecznego. Poseł z regionu otrzymał powołanie z rąk prezydenta

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman został dziś powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) to najważniejsza tego typu instytucja w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.

Zadania i rola RDS

Zadaniem RDS jest prowadzenie dialogu społecznego, aby zapewnić warunki właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększyć  konkurencyjność i spójność społecznej polskiej gospodarki. Rada ma także realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Jej rolą jest wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk, opiniowanie projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych, opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków.

Oprócz ministra Krzysztofa Hetmana do RDS ze strony rządowej zostali powołani:

 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych,
 • Andrzej Domański, Minister Finansów,
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Minister do spraw Polityki Senioralnej,
 • Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury,
 • Katarzyna Kotula, Ministra do spraw Równości,
 • Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska,
 • Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia,
 • Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów,
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Barbara Nowacka, Minister Edukacji,
 • Dariusz Wieczorek, Minister Nauki.

W RDS zasiadają także przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz w charakterze doradców przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Autor: redakcja

2 komentarze

 1. Jak słyszę lub czytam ministra to szlag mnie trafia 🙁

 2. 109 ministratów wypisać zeszło by się xD

Dodaj komentarz