690 680 960

Decyzja o likwidacji gimnazjum w Radawczyku Drugim przesądzona? Gorąco na sesji Rady Gminy

Mieszkańcy gminy Konopnica nie ustają w walce o utrzymanie szkoły w Radawczyku Drugim. Radni chcą zlikwidować placówkę ze względu na zbyt małą liczbę uczniów, a tym samym wysokie koszty jej utrzymania.

Na poniedziałkową Sesję Rady Gminy w Konopnicy licznie przybyli mieszkańcy. Członkowie Komitetu Społecznego, walczący o utrzymanie szkoły w Radawczyku Drugim, starali się przekonać radnych, aby ci nie podejmowali decyzji o jej likwidacji. Domagali się utworzenia na miejscu gimnazjum, szkoły podstawowej, tak aby uczące się tu dzieci nie musiały dojeżdżać do innych placówek. Za takim rozwiązaniem są dziesiątki rodziców, a także obecni i byli pracownicy szkoły.

Pomimo burzliwego przebiegu Sesji, wysuwanych licznych argumentów przemawiających za utrzymaniem szkoły, decyzja radnych pozostała niezmienna. Owszem, podjęta uchwała intencyjna odracza o rok ostateczną decyzję w tej sprawie, jednak protestujący są pewni, że to oznacza koniec szkoły w ich miejscowości. Szkoły, którą sami wybudowali, w ramach czynu społecznego.

-Jesteśmy w posiadaniu dokumentów, które potwierdzają, że budynek szkoły stanowi własność mieszkańców wsi. O utworzenie szkoły dla swoich dzieci zabiegali nasi ojcowie i dziadkowie. Budynek został wybudowany w czynie społecznym w ramach akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego, a całość w znacznej części sfinansowali rodzice uczniów, którzy też przekazali swoją ziemię pod ten obiekt. Jesteśmy przeciwni wykorzystaniu budynku na inne cele niż edukacyjne. Mieszkańcy w licznych deklaracjach poparli konieczność działania na terenie wsi placówki oświatowej – tłumaczono naszemu reporterowi.

Tymczasem stanowisko Rady Gminy jest jednoznaczne. Dzieci jest zbyt mało, aby w Radawczyku mogła powstać podstawówka, a to oznacza, że gminy nie stać na utrzymanie kolejnej małej szkoły. Jak wyjaśniali, dane demograficzne wskazują, że gdyby utworzona została w tym miejscu szkoła podstawowa, uczęszczało by do niej 45 uczniów w klasach 1-7 oraz 19 w oddziałach przedszkolnych. Tymczasem do pozostałych placówek na terenie gminy uczęszcza po 150 – 180 uczniów. Dlatego też taka decyzja nie znajduje uzasadnienia. Poruszono także kwestie ekonomiczne, z których wynika, że na szkolnictwo przeznaczana jest 1/3 budżetu gminy zaś subwencja oświatowa pokrywa jedynie 50 procent tych wydatków.

Protestujący zapowiadają, że się nie poddadzą i zrobią wszystko, aby szkoła podstawowa w Radawczyku Drugim została jednak utworzona.

46

(fot. lublin112)
2017-03-27 12:25:41

130 komentarzy

  1. fan tropiciela grzybów - romka z gminy

    Hehe wystarczy mieć odmienne zdanie niż Wielbiciele wielbiący się nawzajem, a już jesteś oskarżany o obrażanie. Nasz @obserwator zna się i wypowiada o wszystkim co mu pasuje, a co jest nie po myśli to już nie wiem, nie znam się ….

    Kategoryczne NIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADAWCZYKU !!!

Kursy walut

  • USD 4.33zł -0.5%
  • GBP 5.3242zł -0.23%
  • EUR 4.6816zł -0.09%
  • CHF 4.7205zł -0.62%

Polub nas