Piątek, 01 marca 202401/03/2024
690 680 960
690 680 960

Bank sprzedał dług z niespłaconej karty kredytowej. Co robić – radzi adwokat

Przedstawiamy kolejną bezpłatną poradę prawną, związaną z problemami naszych czytelników. Tym razem związana jest ona przypadkiem dłużnika w rodzinie oraz możliwości zabezpieczenia się przed spłatą jego długów. Jak zawsze, pomocny w problemach naszych czytelników jest lubelski Adwokat Łukasz Lecyk.

Nasza czytelniczka ma problem z niespłaconą kartą kredytową. Dostałam dzisiaj z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do sądu wystąpił Fundusz Prokura. Nakaz dotyczy umowy karty kredytowej z dnia 17.11.2008 r. wydanej przez AIG Bank. Karta nie została spłacona. AIG wystąpiło o BTE do sądu. Później był komornik itd. W 14.02.2013 roku komornik umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielowi. Od tamtej pory nie były podejmowane żadne czynności prawne. W dniu 13.02.2015 Prokura odkupiła dług od AiG. Moje pytanie to czy mogę podnieść zarzut przedawnienia i jak go uzasadnić.

Adwokat Łukasz Lecyk wyjaśnia, że należy wskazać, iż zarzut przedawnienia można podnieść w piśmie procesowym (tutaj: sprzeciw od nakazu zapłaty) lub ustnie – na rozprawie. Zarzut przedawnienia nie musi być szczegółowo uzasadniany. Po zgłoszeniu zarzutu przedawnienia sąd ustali, jaki termin przedawnienia obowiązuje dla danego roszczenia oraz czy termin ten już upłynął. Jeśli sąd uzna, że roszczenie jest już przedawnione, to oddali powództwo – czyli osoba, która pozew złożyła, przegra sprawę.

Warto pamiętać, że w ostatnim czasie w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiły się głosy, że zarzut przedawnienia musi zostać sformułowany w sposób jasny i czytelny, a oświadczenie złożone na tę okoliczność nie może podlegać jakiejkolwiek interpretacji czy też wykładni Sądu. To znaczy, że warto wskazać, jakiego konkretnie roszczenia dotyczy zarzut przedawnienia. Ma to szczególnie znaczenie, gdy na sumę roszczenia składa się kilka długów.

Wtedy należy wskazać, że zarzut dotyczy każdego z tych długów.

– dodaje Łukasz Lecyk.

Bezpłatnych porad prawnych dla czytelników portalu lublin112.pl udziela adwokat Łukasz Lecyk z Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się przy ul. Czechowskiej 4/321 w Lublinie – http://www.adwokat-lecyk.pl/

Cały czas czekamy także na kolejne pytania do adwokata. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na nasz adres mailowy: [email protected]

(grafika – lublin112)
2017-02-02 23:30:57

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo