Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Akcja informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda”. Dzięki tym działaniom, we współpracy z nauczycielami i służbami ratunkowymi, akcja ma na celu promowanie zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda”. Jest ona skierowana głównie do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców.

Akcja ma na celu ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Materiały edukacyjne akcji mają na celu zbudowanie większej świadomości wśród dzieci i młodzieży, związanej z zagrożeniem jakie niesie ze sobą chodzenie w zimie po zamarzniętych zbiornikach wodnych; rzekach, stawach i jeziorach.

Akcji „Bezpieczna Woda” realizowana jest z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Materiały akcji

Akcja informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”
Akcja informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”
Akcja informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”
Akcja informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

2014-12-27 09:37:39
(grafika materiały MSiT)

Jeden komentarz

  1. Cieć z Lubartowskiej

    Akcja „Bezpieczna Woda” jest skierowana głównie do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców.
    A powinna być skierowana w pierwszej kolejności do rodziców i młodych matołów, którym rodzice powinni wpajać zasady instynktu samozachowawczego.
    Ale jak rodzic sam o czymś nie ma zielonego pojęcia to co może przekazać dziecku?

Z kraju

Polityka i społeczeństwo