Niedziela, 23 czerwca 202423/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wyjątkowa wystawa w Lublinie (zdjęcia)

Wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie” ma na celu budowanie świadomości na temat żywienia medycznego oraz wyzwań, które na co dzień podejmują opiekunowie osób chorych. Między 13 a 20 maja dostępna jest na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

Na wystawie pokazane zostały portrety osób chorych i ich opiekunów. Historie te dotyczą różnych jednostek chorobowych i różnych wyzwań, jakie im towarzyszą, ale łączy je jedno – obrazują, jak ogromną rolę ma wsparcie żywieniowe w procesie terapii i rekonwalescencji. Na początku roku wystawę można było zobaczyć w polskim Sejmie, towarzyszyła inauguracji działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego. Uzyskała również honorowy patronat Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Pani Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Moniki Wielichowskiej.

– Leczenie żywieniowe to ważny dla mnie temat, ponieważ od ponad 15 lat jestem żywiony dojelitowo w związku z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Mam świadomość, że nie byłbym dzisiaj w tym miejscu mojego życia, gdyby nie wsparcie żywieniowe przez te kilkanaście lat. Chciałbym się przyczynić do poprawy sytuacji polskich pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Temu ma służyć sama wystawa i temu poświęcone są prace Zespołu. – mówi Adrian Witczak, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego, jeden z bohaterów wystawy – Jednym z kluczowych tematów, który wielokrotnie wybrzmiał w wypowiedziach gości pierwszego posiedzenia Zespołu była potrzeba uwzględnienia leczenia żywieniowego w szerszym zakresie w programie studiów medycznych. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uwzględnił ten obszar w swoim sylabusie już w roku akademickim 2022/2023 jako efekt współpracy z Fundacją Nutricia i stanowi to dobry przykład dla innych uczelni.

Niedożywienie wciąż stanowi w Polsce problem

Według danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)​, prawie 80 proc. pacjentów w szpitalach nie otrzymuje interwencji żywieniowej pomimo wskazań. Fakt ten może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pacjentów w trakcie leczenia. Niedożywienie może przyczyniać się m.in. do częstszego występowania powikłań, zwiększenia ryzyka wystąpienia zakażeń i odleżyn, obniżenia jakości życia pacjentów, zmniejszenia tolerancji stosowanej terapii, co może prowadzić do jej wydłużenia lub przerwania, wydłużenia czasu rehabilitacji czy zwiększenia śmiertelności. Większa częstotliwość hospitalizacji i dłuższy pobyt w szpitalu zaś przekładają się na wzrost kosztów leczenia. Dlatego budowanie świadomości wśród kadry medycznej, że leczenie żywieniowe powinno stanowić integralny element opieki zdrowotnej, powinno rozpocząć się już na etapie studiów.

– Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przykładamy dużą wagę do leczenia żywieniowego, a nasi studenci mają obowiązkowe zajęcia w tym zakresie. Historie i portrety pacjentów oraz ich opiekunów pokazane w ramach wystawy wyraźnie świadczą o tym, jak dużą rolę w procesie leczenia i rekonwalescencji ma wsparcie żywieniowe, wsparcie, które zapewniać będą m.in. przyszli absolwenci naszej uczelni – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podstawą jest ocena stanu odżywienia pacjenta

Bardzo ważna dla pacjentów jest przesiewowa ocena stanu odżywienia. Dzięki niej można wdrożyć interwencję żywieniową odpowiednio wcześnie.

– Od wielu lat edukujemy na temat roli żywienia, chcemy podnosić świadomość problemu niedożywienia w chorobie wśród społeczeństwa, ale także w środowisku medycznym. Dane wskazują, że aż 85 proc. studentów oraz lekarzy pracujących w szpitalach w Polsce nie byłoby w stanie samodzielnie zainicjować i poprowadzić interwencji żywieniowej. Odpowiedzią na potrzebę edukacji przyszłej kadry medycznej jest projekt: „KIERUNEK – ŻYWIENIE MEDYCZNE. Program edukacyjny Fundacji Nutricia dla przyszłych pracowników ochrony zdrowia”. Współpracujemy obecnie z pięcioma uczelniami medycznymi, na których kształci się łącznie 14 tys. osób, lecz nasze ambicje sięgają jeszcze dalej. Chcielibyśmy rozszerzyć projekt, tak, by studenci wszystkich uczelni medycznych mieli dostęp do wiedzy z zakresu żywienia – podkreśla Anna Cywińska, prezes zarządu Fundacji Nutricia.

W projekt Fundacji Nutricia zaangażowany jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jego studenci już na etapie studiów uczą się, jak diagnozować niedożywienie i zagrożenie niedożywieniem u swoich przyszłych pacjentów.

– Program Fundacji Nutricia realizowany jest na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od 2022 roku. Zajęcia z żywienia medycznego odbywają się w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii, Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową oraz Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego. W sumie wprowadziliśmy 16 godzin dydaktycznych na kierunku lekarskim. Fundacja wsparła również Centrum Symulacji Medycznej i wyposażyła je w cztery fantomy, BIA oraz plansze i wzorniki anatomiczne – podkreśla prof. Przemysław Matras, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Poradnia Leczenia Żywieniowego przy Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie sprawuje opiekę nad pacjentami z niedożywieniem w województwie lubelskim. Rocznie w ośrodku leczonych jest ok. 1500 osób, a leczeniem stałym objętych jest 350 pacjentów.

Fundacja Nutricia w ramach programu „KIERUNEK: ŻYWIENIE MEDYCZNE” współpracuje także z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Wystawa jest wspólną inicjatywą Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego oraz Fundacji Nutricia. Realizację wystawy w Lublinie wsparło Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.

(Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie)

Jeden komentarz

  1. stawiać plakaty w miejscu gdzie większość nierobòw nie przychodzi i ma to gdzieś xD

Dodaj komentarz