Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Więźniowie będą się opiekować pszczołami. Na dachu Zakładu Karnego powstanie pasieka

Więźniowie będą się uczyć zawodu pszczelarza oraz zdobywać wiedzę z zakresu interakcji pszczół i środowiska przyrodniczego. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą, że po wyjściu na wolność sami założą pasieki.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Będzie ona polegała na edukacji osadzonych w zakresie opieki nad pszczołami oraz zakładania i pielęgnacji ozdobnych ogrodów. Założeniem projektu jest utworzenie na dachu i tarasie centralnego pawilonu więzienia pasieki oraz ogrodu. Dzięki temu osadzeni będą się uczyć zawodu pszczelarza a także zdobywać wiedzę z zakresu interakcji pszczół i środowiska przyrodniczego.

Zanim jednak więźniowie będą uczestniczyć w zajęciach przy pszczelich rodzinach, poznają wszystkie tajniki z tym związane na szkoleniach teoretycznych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim płk Leszek Wojciechowski. Do kwietnia pracował on w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zabłociu nieopodal Białej Podlaskiej. Tam podobny projekt spotkał się z pozytywną reakcją zarówno osadzonych, jak i funkcjonariuszy służby więziennej.

– W swoim założeniu projekt ma oddziaływać pozytywnie na więźniów na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich obejmuje naukę ginącego zawodu. Osadzeni w ten sposób uczyć się będą szacunku do pracy, ale również zdobywać cenne doświadczenia i umiejętności, które mogą pomóc im w znalezieniu pracy po powrocie do społeczeństwa. Równie istotnym aspektem resocjalizacyjnym jest interakcja z przyrodą. Więźniowie zyskają możliwość obserwacji życia pszczół oraz poznania tajników powstawania miodu – wyjaśnia płk Leszek Wojciechowski.

Jednostka w Opolu Lubelskim jest jedną z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Europie. Jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych. Posiada też dwa wydzielone oddziały dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność zakładu wynosi 627 miejsca dla osadzonych.

(fot. por. Łukasz Pruchniak)
2017-11-29 00:26:47

10 komentarzy

  1. Pasieka dla Pasiaka.- Dobre

  2. Wieśniaczka na szpileczkach

    Miodu może nie będzie za wiele, ale nauka umiejętności stosownego bzykania może im się przydać..

  3. A mnie nikt nie chce zafundować takiego kursu. Chyba muszę komuś je…ć.

  4. Super! Nawet nie ze względu na osadzonych, ale z uwagi na pszczoły, których coraz mniej.

  5. Tylko trzeba dobrać odpowiedni gatunek. Pszczoła grypserka odpada.