Terytorialsi podsumowali 2018 rok. Lubelska brygada liczy już ponad 3100 żołnierzy

Dobiega końca drugi rok funkcjonowania 2 Lubelskiej Brygady OT. Mijający rok 2018 obfitował w przysięgi, szkolenia i nowe przedsięwzięcia.

W 2018 roku na Lubelszczyźnie przysięgę wojskową złożyło ponad 1100 żołnierzy – ochotników terytorialnej służby wojskowej. Obecnie służbę w lubelskiej brygadzie pełni ponad 3100 żołnierzy.

– To był bardzo intensywny, ale i owocny rok dla naszej brygady. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tempem formowania pododdziałów. Śmiało możemy powiedzieć, że główne zadania na ten rok zostały zrealizowane, co nas cieszy i motywuje do jeszcze cięższej pracy w przyszłym roku – powiedział płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2LBOT.

Przypomnijmy, główne zadania zrealizowane w tym roku w lubelskiej brygadzie to zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy OT oraz osiągnięcie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym ostatnim obszarze 2 LBOT od września 2018 r. została włączona do krajowego sytemu zarządzania kryzysowego. Wyrazem gotowości Terytorialsów do wspierania lokalnych społeczności na wypadek zagrożeń niemilitarnych była seria spotkań i warsztatów pod hasłem „Parasol”, zorganizowanych dla przedstawicieli samorządów lokalnych w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Dęblinie i Białej Podlaskiej.

W sumie w 2018 roku w lubelskiej brygadzie odbyło się jedenaście przysiąg wojskowych, które były ukoronowaniem szkoleń podstawowych tzw. „szesnastek”.

Dodatkowo miało miejsce pięć szkoleń wyrównawczych dla żołnierzy rezerwy. Zrealizowano również pięć tur szkolenia poligonowego, na których w sumie ćwiczyło ponad 1800 Terytorialsów.

Część żołnierzy wcielonych do brygady w ubiegłym roku rozpoczęła szkolenie specjalisty, doskonaląc swoje umiejętności w jednej z sześciu specjalizacji w ramach „wspaniałej dwunastki”. Ponadto lubelscy Terytorialsi szkolili się, m.in. w zakresie ratownictwa wodnego oraz brali udział we wspólnych ćwiczeniach z innymi służbami, m.in. strażą pożarną i strażą graniczną.

Dużym sprawdzianem dla lubelskiej brygady był udział w ćwiczeniach Anakonda-18. Bardzo ważnym aspektem działalności 2 LBOT w mijającym roku była współpraca z zagranicznym partnerem – Szwedzką Gwardią Krajową – Hëmvarnet.

Terytorialsi na Lubelszczyźnie to osoby młode, średnia wielu żołnierzy OT wynosi około 30 lat. Blisko 24% stanowią studenci, rośnie również liczba kobiet – obecnie w lubelskiej brygadzie jest ich 15%.

(fot. LBOT)

Zobacz również

Jeden komentarz

  1. Nie wspomniano o jednej pożytecznej akcji; udział w poszukiwaniu padłych dzików.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Klimat mazurskich jezior w Opolu Lubelskim, czyli impreza „Szanty i ryby”
Żniwowanie w skansenie: W lnianych strojach i z kosami w dłoniach ruszą do pracy
Pokazy symulatora dachowania oraz wystrzału poduszki powietrznej
Koncert Marcina Stycznia w Parku Dźwięków. Będą też zajęcia o ziołach
Muzyka, leżaki, jedzenie, kawa i napoje: Chillout Festiwal 2021