Poniedziałek, 20 maja 202420/05/2024
690 680 960
690 680 960

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie: Było wysypisko, jest uroczysko

W piątek 21 czerwca odbyła się konferencja prasowa w pobliżu dzikiego wysypiska śmieci, na skraju lasu. Koło wsi Kobylany, w nadleśnictwie Chotyłów zainaugurowano akcję edukacyjną Lasów Państwowych „Było wysypisko, jest uroczysko”, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Celem akcji jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska i szkodliwości wyrzucania śmieci do lasu. Projekt ten ma również zaprezentować korzyści i wskazać zmiany w zachowaniach społecznych wynikających z wprowadzanych właśnie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na tereny leśne.

Efekty działań uczniowie zaprezentują na stronie www.lasy.gov.pl na leśnym wortalu edukacyjnym www.erys.pl. Akcja zakończy się w czerwcu 2014 r.

Lasy Państwowe z dużą nadzieją czekają na wejście w życie nowych przepisów, licząc, że wysypiska śmieci w lasach z czasem znikną. Obecnie walka z nimi i neutralizacja skutków generują ogromne koszty i angażują wiele osób. Z naszych lasów usuwa się prawie 140 tys. m³ śmieci rocznie (1000 załadowanych do pełna wagonów kolejowych). Likwidacja nielegalnych wysypisk kosztuje Lasy Państwowe ok. 16 milionów złotych rocznie. Niemal drugie tyle leśnicy wydają na działania profilaktyczne i edukacyjne chroniące lasy przed zaśmiecaniem.

Po wejściu nowych przepisów środki te można będzie przeznaczyć np. na infrastrukturę turystyczną i edukacyjną, z korzyścią dla miłośników wypoczynku i rekreacji w lasach.

(fot. RDLP w Lublinie)

Komentarze wyłączone