Wtorek, 16 kwietnia 202416/04/2024
690 680 960
690 680 960

Poradnik jak postępować przy zagrożeniu rojem lub gniazdem owadów

Może się tak zdarzyć, że w naszym pobliżu postanowią zadomowić się osy lub szerszenie. Jak postąpić z takim sąsiadem? Na pewno nie należy próbować samemu usuwać gniazda z rojem owadów.

Osoby będące w bliskim sąsiedztwie rojów lub gniazd owadów powinny stosować się do następujących zasad:

-Nie zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
-Nie próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda.
-Nie drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.
-Ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Osy oraz inne owady mogące użądlić, jak szerszenie, pszczoły, gdy pojawiają się w naszym otoczeniu budzą niepokój i obawę. Najczęściej owady te nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Pozostawione same sobie zazwyczaj nie interesują się obecnością ludzi.

Duża liczebność tych owadów w naszym otoczeniu zwiększa ryzyko bezpośredniego kontaktu z nimi i w rezultacie może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Użądlenie przez pojedynczą osę, a nawet kilkanaście os jest dla przeciętnego człowieka niegroźne, lecz bardzo nieprzyjemne.

Inaczej ma się sprawa u ludzi uczulonych na jad osy, tu konsekwencje mogą być poważne. Ponadto osy żerując na różnych rozkładających się odpadkach np. w śmietnikach, a następnie na naszym pożywieniu mogą roznosić choroby zakaźne. Należy jednakże jasno powiedzieć, że osy czynią wiele dobrego w przyrodzie, chociażby niszcząc szereg szkodliwych insektów, czy uprzątając rozkładające się resztki.

Dlatego, jeżeli można, to najlepiej zostawić je w spokoju. Jednakże, jeżeli osy przeszkadzają ci, boisz się ich, wtedy najlepsze co możesz zrobić to wezwać profesjonalną firmę oferującą zwalczanie os lub powiadomić odpowiednie służby publiczne, np. straż pożarną.

Jak informuje Straż Pożarna

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępów w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w „Zasadach…” : zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem Budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Opracowano dzięki informacjom KPPSP Świdnik i stronie www.osy.com.pl

Komentarze wyłączone

Z kraju