Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Lublin: Szykuje się śmieciowa rewolucja. Rusza akcja informacyjna

Już nie tylko na frakcję suchą i mokrą trzeba będzie segregować pochodzące z naszych gospodarstw domowych odpady. Od połowy przyszłego roku śmieci będą dzielone na pięć rodzajów.

W Lublinie rozpoczyna się kampania informacyjna dotycząca nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów. Umowy zawarte z mieszkańcami obowiązują do 30 czerwca, zaś nowe przepisy związane z segregacją śmieci zaczną obowiązywać. od 1 lipca 2018 r. Wtedy to każde gospodarstwo domowe zostanie wyposażone w pięć pojemników lub worków, każdy na inny rodzaj odpadów. Niebieskie będą przeznaczone na papier, zielone na szkło, żółte na tworzywa sztuczne i metale brązowe na odpady ulegające biodegradacji. Oddzielnie zaś pakowane będą odpady zmieszane.

Nie ulegną zmianie przepisy dotyczące pozostałych odpadów, czyli tych zielonych, remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, zużytych opon, baterii i akumulatorów. Ich zbiórka będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach. Szykowane zmiany są wynikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jednolitego w całym kraju. Dla mieszkańców oznacza to spory wzrost opłat za odbiór śmieci.

W połowie listopada radni miejscy zajmą się projektem zmian do uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim: rozdzielenia frakcji suchej na: papier i tekturę, szkło oraz łącznie: metale i tworzywa sztuczne oraz ich zbierania w odpowiednich pojemnikach lub workach w kolorach wskazanych w rozporządzeniu, wydzielenia bioodpadów z odpadów zmieszanych, które będą zbierane w dwóch oddzielnych pojemnikach, zmiany częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów oraz zweryfikowania częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników.

Rozpoczynająca się akcja informacyjna obejmie m.in. umieszczenie 20 bilbordów zwiazanych ze zmianami zasad selektywnej zbiórki wraz z nową kolorystyką pojemników, plakatów w autobusach komunikacji miejskiej. Zostaną także przygotowane ulotki i plakaty, które z początkiem przyszłego roku trafią do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości. Do tego dojdą spotkania w poszczególnych dzielnicach miasta z konkursami i zabawami ekologicznymi tzw. ekoplenery oraz duży piknik ekologiczny w centrum miasta 1 lipca 2018 r.

(fot. pixabay)
2017-10-30 22:50:13

32 komentarze

  1. Zgadzam się na segregację i dłubanie przy śmieciach, ale za mój czas wystawiam fakturę 500 zł

Z kraju