Bezpłatne porady prawne. Czytelnik pyta – adwokat odpowiada

Startujemy z cyklem porad prawnych dla naszych Czytelników. Udzielał ich będzie jeden z lubelskich adwokatów.

Pytanie od Czytelnika:

Pracuję w korporacji 1,5 roku i co pół roku mam przedłużaną umowę zlecenie, jeśli chciałbym zrezygnować z pracy czy od pracodawcy otrzymam świadectwo pracy lub o jaki dokument mogę poprosić dokumentujący mój staż w pracy w firmie.

Adwokat odpowiada:

Zgodnie z przepisem art. 97 kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. ie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo tylko i wyłącznie wówczas, gdy łączył ich stosunek pracy. Pamiętać należy, iż umowa zlecenia jest typową umową cywilnoprawną i w żadnym wypadku nie można jej utożsamiać ze stosunkiem pracy. Zgodnie z przepisem art. 734 kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Jest jednak wyjście z sytuacji. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może zwrócić się do przełożonego z prośbą o wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego fakt wykonywania pracy na rzecz firmy. Na zaświadczeniu powinny wtedy znaleźć się między innymi informacje o długości trwania umowy zlecenia, wysokości wynagrodzenia, opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowym. Warto również pamiętać, iż zgodnie z przepisem art. 462 kodeksu cywilnego, dłużnik, spełniając świadczeniem, może żądać od wierzyciela pokwitowania. W tym wypadku zleceniobiorca może żądać pokwitowania wskazującego na to, że spełnił świadczenie czyli dokonał określonych czynności dla dającego zlecenie.

Czytelnicy, którzy mają wątpliwości w kwestiach prawnych, mogą zadać pytanie adwokatowi, pisząc na nasz adres mailowy: [email protected] Każda ze zgłoszonych do nas spraw, trafi do adwokata, który będzie się starał udzielić fachowej odpowiedzi na zawarte pytania. Można je nadsyłać już teraz.

Porad udziela adwokat Łukasz Lecyk – http://www.adwokat-lecyk.pl/

2016-11-19 12:19:36
(fot. pixabay.com)

Zobacz również

Komentarze wyłączone

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.9573zł 1.16%
  • GBP 4.9536zł 0.71%
  • EUR 4.4347zł 1.11%
  • CHF 4.119zł 1.37%

  Polub nas

  Darmowe ogłoszenia lokalne

   Materiały wideo

   Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
   99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
   W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
   W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
   Szturm Twierdzy Zamość 2019

   Co? Gdzie? Kiedy?

   Dzień Dziecka w gminie Podedwórze. Dla najmłodszych przygotowano balony z helem
   Policjanci zapraszają do honorowego oddawania krwi
   Lubelskie obchody Dnia Flagi RP i Święta Narodowego Trzeciego Maja
   #zostańwdomu z Muzeum Wsi Lubelskiej | Oferta kulturalna Muzeum w sieci
   #zostańwdomu i weź udział w warsztatach kultury online