Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Z roku na rok w Lublinie ubywa mieszkańców. To tak jakby wyludnić dwie dzielnice

W ciągu ostatnich trzech lat w Lublinie ubyło więcej osób niż mieszka na Starym Mieście, Hajdowie i Zadębiu. Tendencja ta występuje od lat i nic nie wskazuje, aby sytuacja ta uległa zmianie.

Z najnowszych danych Urzędu Miasta w Lublinie wynika, że w mieście kolejny rok z rzędu ubyło mieszkańców. W ostatni dzień grudnia 2018 roku na pobyt stały zameldowanych było dokładnie 321 619 osób. Przeważały kobiety, których było 174 787, mężczyzn naliczono zaś 146 832. Jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to najwięcej wśród mieszkańców Lublina było osób w wieku od 19 do 60 lat – 176 959. Seniorów, mających od 60 lat wzwyż, naliczono 85 545, dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat 35 584 a najmniej było dzieci w wieku do lat 6 – 23 531. Na pobyt czasowy w Lublinie zameldowanych było 7806 osób.

Oznacza to, że w porównaniu do 2017 roku w mieście ubyło 1311 mieszkańców. Dzieje się tak co roku. W poprzednich latach Lublin liczył odpowiednio: 322 930 osób na koniec 2017 roku, 324 637 w 2016 roku czy też 326 276 osób w roku 2015. Oznacza to, że w ciągu trzech lat w Lublinie ubyło tyle osób, co obecnie mieszka łącznie na terenie dwóch dzielnic: na Starym Mieście oraz na Hajdowie i Zadębiu. Jeżeli zaś spojrzeć na rok 2003, kiedy to w Lublinie mieszkało ponad 340,5 tys. osób, to mieszkańców jest teraz mniej o tyle, ile obecnie zamieszkuje siedem dzielnic: Szerokie, Za Cukrownią, Zemborzyce, Hajdów i Zadębie, Stare Miasto, Głusk oraz Abramowice.

Na koniec ub. roku najwięcej osób zamieszkiwało dzielnicę Rury – 28 452 osób, nieco mniej Czuby Północne – 26 432 osób, na trzecim miejscu znajdował się Czechów Południowy – 23 043 osób. Dalej w kolejności: Kalinowszczyzna 22 285, Dziesiąta – 22 119, Śródmieście 18 815, Czuby Południowe – 17 480, Czechów Północny – 16 862, Wrotków – 14 999, Bronowice – 14 721, Ponikwoda – 13 536, Kośminek – 12 794, Sławin – 12 304, Tatary – 11 764, Wieniawa – 11 677, Węglin Południowy – 10 070, Konstantynów – 7972, Felin – 7041, Sławinek – 7008, Węglin Północny – 3836, Szerokie – 3542, Za Cukrownią – 3391, Zemborzyce – 3011, Hajdów i Zadębie – 2372, Stare Miasto – 2289, Głusk – 2146 zaś najmniej, gdyż 1658 osób mieszkało w Abramowicach.

Jeżeli chodzi o ulice w Lublinie, przy których mieszkało najwięcej osób, to rekordzistką jest ul. Niepodległości, którą w dowodzie osobistym miało wpisaną 4657 osób. Kolejne najludniejsze ulice to: Bursztynowa – 3975, Samsonowicza – 3934, Nałkowskich – 3816, Lwowska – 3242, Wyżynna – 3184, Zygmunta Augusta – 2780, Paganiniego – 2731 i Pogodna – 2512 zameldowanych osób.

Po drugiej stronie zestawienia są ulice, przy których zameldowane były pojedyncze osoby. Przy ul: Źródlanej, Tatarskiej, Sielskiej, Rosy, Okólnej, Lompy, Cisowej czy Zelwerowicza mieszkało oficjalnie po jednej osobie. W Lublinie są też dziesiątki ulic, przy których nie ma w ogóle mieszkańców. O ile np. przy ul. Zamkowej, Hessa, Vetterów, Tyszowieckiej, czy Ślusarskiej nie ma w tym nic dziwnego, to są wśród nich również takie jak: Wodopojna, Pocztowa, Nadstawna, Metalurgiczna, Smoluchowskiego, Elsnera, Dobrzańskiego, Armii Krajowej, al. Zygmuntowskie, al. Solidarności, czy też al. Kompozytorów Polskich.

Dane te nie oznaczają jednak, że więcej mieszkańców Lublina umiera, niż się rodzi. Wiele osób rezygnuje bowiem z mieszkania w bloku na rzecz domku z działką pod miastem. O ile przed laty podlubelskie gminy pełne były wiejskich zagród i pól uprawnych, to obecnie mało gdzie można zauważyć gospodarstwo rolne. Są za to równe jak stół ulice, chodniki i ścieżki rowerowe czy też place zabaw. Z terenu gminy Konopnica, Jastków, Głusk, Wólka czy Niemce, do centrum miasta można dojechać niejednokrotnie szybciej, niż z Czechowa na Czuby. Dlatego właśnie na tych terenach osiedlają się najchętniej dotychczasowi mieszkańcy Lublina.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie)

57 komentarzy

  1. ciekawe dla kogo więc buduje się tyle nowych bloków, mieszkań itp. np. willowa, poligonowa, Jana Pawła?

  2. i niech się wyludnia

  3. uciekli na dzielnicę Majdanek

  4. Już mieszkanka Rzeszowa

    Lublin UMIERA i nic na to nie można poradzić.

Z kraju