690 680 960

Straż pożarna z Lublina w tym roku obchodzi 140-lecie swojego istnienia

W tym roku mija 140 lat odkąd w Lublinie mamy straż pożarną. Nie sposób nie wspomnieć o tym jubileuszu na łamach naszego serwisu.

Lubelska Straż Pożarna w 2013 roku obchodzi 140-lecie swego istnienia. Już w czasach Królestwa Polskiego, kiedy Polska była pod zaborami próbowano organizować formacje nazywane ówcześnie strażą ogniową. Niechęć zaborcy sprawiała, że próby te kończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 1873 r. udało się utworzyć Lubelską Straż Ogniową. Przez niemal dwadzieścia lat nazwa tej formacji zmieniała się aby w 1891 r. przybrać nazwę Miejskiej Straży Ogniowej. Dopiero w 1924 przyjęła nazwę Miejska Straż Zawodowa Ogniowa. Duże zmiany nastąpiły od czasu powołania Państwowej Straży Pożarnej, czyli od roku 1992.

Kalendarium Lubelskiej Straży Pożarnej
Straż pożarna z Lublina w tym roku obchodzi 140-lecie swojego istnienia

Z przymrużeniem oka

Średniowiecze – wyszukanych metod próżno szukać w zamierzchłych czasach. W razie zagrożenia pożarowego używano jako alarmu dzwonów kościelnych i miejskich. Gaszenie ognia było we wspólnym interesie obywateli, ale udział w walce z żywiołem brali również strażnicy miejscy uzbrojeni w halabardy. W zasadzie podstawowy sprzęt „nie zmienił” się od tamtych czasów, wykorzystywano bowiem drabiny, wiadra, siekiery, tłumnice. Dzisiaj zamiast wiader mamy pojazdy z wodą, ale podstawa narzędziowa pozostała.

XVIII w. – tutaj możemy mówić już o niejakiej rewolucji w gaszeniu pożarów. Pojawiają się sikawki ręczne, obsługiwane przez przeszkolonych czeladników. Woda, czerpaki, stągwie, konie oto sprzęt bojowy z tamtych czasów.

XIX w. – w początkach wieku XIX do gaszenia pożarów zaczęto używać wozów z beczkami na wodę. Było szybciej a i wody trochę więcej udało się ze sobą zabrać gaszącym pożar. Wprowadzono obowiązek stawiania się ze sprzętem w razie pożaru. Odpowiedzialność spadała głównie na miejskich dozorców i gospodarzy domów mieszkalnych.

W telegraficznym skrócie

1829r. Przygotowano miejskie stągwie do noszenia wody, dokupiono 6 sikawek.

1831r. Zorganizowano batalion ogniowy, zlikwidowany po upadku powstania listopadowego.

1874r. Powołanie zawodowej straży pożarnej w Lublinie, pod komendą brandmajstra.

1882r. Do straży przyjęto dalszych 10 nocnych stróżów, zwiększając ich liczbę do 26.

1886r. Zakupiono dodatkowe konie do zaprzęgów straży

1893r. Wprowadzono nowy system organizacyjny, do pożaru jako 1-sze wyjeżdżało „pogotowie”, tj. wóz z „instrumentami” czyli ze sprzętem

1903r. Zakupiono 30 nowych węży.

1916r. Straż była zaniedbana, brakowało nawet toporów.

1919r. Powołano Ochotniczą Straż Ogniową przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

1924r. Etat w straży wynosił 28 strażaków na dwie zmiany, oraz 20 kominiarzy

1927r. Straż konno – sikawkowa przechodzi do lamusa historii.

1928r. Straż zatrudnia wtedy 28 strażaków, 24 kominiarzy i 6 kierowców.

1931r. Zakupiona została polewaczka firmy „Skoda”, a w latach następnych dalsze samochody pożarnicze.

1939r. W pierwszych dniach wojny i okupacji, Ochotnicza Straż Pożarna, która przejęła obowiązki i służbę ewakuowanej Straży Zawodowej.

1949r. Ze Straży odeszli ostatecznie kominiarze, co pozwoliło zwiększyć stan osobowy o 10 strażaków. Miejska Straż Zawodowa składała się więc z 74 ludzi i posiadała: 10 samochodów, 10 motopomp, 2 autopompy, 4 tyś. mb węży gaśniczych, 30 – osobowy ponton do walki z powodzią i inne sprzęty gaśnicze.

1956r. Oddana została do użytku nowa strażnica pożarna przy ul. Szczerbowskiego 6.

1970r. Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Lublinie obdarowana została przez społeczeństwo miasta drugim w jej historii sztandarem organizacyjnym, odznaczonym przez władze miasta Złotą Odznaką „Zasłużony dla miasta Lublina”.

1974r. Z okazji 100-lecia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się na Placu Zebrań Ludowych pokazy pożarnicze.

1987r. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejazdu i pobytu papieża Jana Pawła II w różnych miejscach i obiektach w Lublinie.

1992r. Powołanie Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości w Lublinie

W związku ze 140-leciem Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 25 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lublin. Na czele komitetu stanął prezydent miasta dr Krzysztof Żuk.

Straż pożarna z Lublina w tym roku obchodzi 140-lecie swojego istnienia

Uroczystość wręczenia sztandaru i obchody 140-lecia lubelskiej straży pożarnej zaplanowana jest na dzień 10 maja 2013 roku na Placu Litewskim w Lublinie w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Sztandar ten będzie nie tylko symbolem tradycji, ale przede wszystkim wyrazem uznania społeczeństwa dla trudów i niebezpieczeństw służby, ofiarności i męstwa strażaków.

(Do stworzenia kalendarium użyto informacji z publikacji 125 lat Straży Pożarnej w Lublinie autorstwa Marty Denys i Marka Wyszkowskiego)

Komentarze wyłączone

Kursy walut

  • USD 4.3634zł -0.14%
  • GBP 5.3183zł -0.53%
  • EUR 4.6091zł -0.57%
  • CHF 4.7869zł -0.34%

Polub nas