Środa, 21 lutego 202421/02/2024
690 680 960
690 680 960

Spór o nazwy węzłów: Mieszkańcy kontra GDDKiA

Przybiera na sile protest mieszkańców gminy Garbów, którzy nie zgadzają się z nowymi nazwami węzłów na drodze ekspresowej nr 17. Nic nie wskórali w Lublinie, interweniują teraz w stolicy.

Walka mieszkańców gminy Garbów o nazwę węzła Jastków przybiera na sile, mieszkańcy nie zgadzają się z nowym nazewnictwem i chcą by węzeł nazywał się tak jak wcześniej czyli Bogucin. Protest rozpoczął się w miesiącu maju, gdy lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nadał nowe nazwy czterem węzłom zlokalizowanym na drodze ekspresowej nr 17. Nie spodobało się to mieszkańcom, którzy uznali, że nazwa Jastków nie ma nic wspólnego z miejscem gdzie węzeł się znajduje, a zabranie nazwy Bogucin jest bezpodstawne, niezrozumiałe oraz krzywdzące dla miejscowości gdzie węzeł jest zlokalizowany.

Mieszkańcy jako przykład podawali inne nazwy na nowej trasie, czyli węzły na terenie gminy Kurów nazywają się Kurów Wschód i Kurów Zachód, miejsca obsługo podróżnych w Markuszowie noszą nazwę tej miejscowości, natomiast węzły w gminie Garbów nazwano Jastków oraz Nałęczów. Kierowane w tej sprawie pisma do GDDKiA w Lublinie oraz liczne telefony nie przynosiły zamierzonego skutku. Drogowcy tłumaczyli że poprzednie nazwy były tylko robocze, a zmiana nazw węzłów to wynik trwającego w całej Polsce procesu ujednolicania oznakowania i nazewnictwa dróg ekspresowych. – W przypadku węzłów Nałęczów i Jastków stosowano zasadę iż nazwa węzła powinna informować kierującego o możliwości dojazdu do miejscowości od której przyjęta została nazwa, przy czym przyjmuje się podawanie nazw z rosnącym pikietażem- wyjaśniało GDDKiA.

Drogowcy jednocześnie zastrzegli, że o przywróceniu poprzedniego nazewnictwa nie ma mowy, jednak problem w najbliższej przyszłości zniknie, gdyż GDDKiA dąży do zastępowania nazw węzłów ich numerami, które pozwalają na najłatwiejszą orientację kierowcy w położeniu na drodze. Nie przekonuje to jednak mieszkańców, którzy wystosowali oświadczenie, prosząc władze gminy o reakcję w tej sprawie. Tematem zajęli się radni, zarówno Garbowa jak i Jastkowa. Władze tej drugiej gminy, miały rzekomo nie wiedzieć, że nazwa ich miejscowości zostanie użyta przez drogowców. Natomiast Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej wystosował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pismo, w którym prosi on o interwencję w sprawie zmiany nazw węzłów na drodze ekspresowej, która przebiega przez teren gminy.

Wójt wskazuje iż nazwy „Bogucin” i „Przybysławice”, są według lokalizacji węzłów bardziej właściwe zwłaszcza że nowe nazewnictwo zostało przez urzędników gminy negatywnie zaopiniowane, oraz że nazwy powinny być związane z gminą na której są one zlokalizowane.
Tymczasem mieszkańcy są coraz bardziej zdeterminowani w swojej walce, i zapowiadają że jeżeli będą dalej lekceważeni zaczną blokować oba sporne węzły.

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo