Niedziela, 25 lutego 202425/02/2024
690 680 960
690 680 960

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze opublikował dzisiaj oświadczenie w sprawie wydania nakazów aresztowania prezydenta Władimira Putina i Marii Lwowej-Bełowej, odpowiedzialnej za bezprawną deportację i przekazanie ukraińskich dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 22 lutego zostały złożone wnioski do Izby Przygotowawczej Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazu aresztowania w związku z sytuacją na Ukrainie. Dzisiaj Izba Przygotowawcza wydała nakazy aresztowania dwóch osób: Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej i Marii Lvovej-Belovej, pełnomocnik ds. Praw Dziecka w Kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Jak przekazał Trybunał Karny w Hadze, na podstawie dowodów zebranych w ramach niezależnych dochodzeń, Izba Przygotowawcza potwierdziła, że ​​istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że prezydent Putin i Maria Lvova-Belova ponoszą odpowiedzialność karną za bezprawną deportację i przekazanie ukraińskich dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.

– Do incydentów stwierdzonych przez moje biuro należą deportacje co najmniej setek dzieci zabranych z domów dziecka. Twierdzimy, że wiele z tych dzieci zostało od tego czasu oddanych do adopcji w Federacji Rosyjskiej. Prawo zostało zmienione w Federacji Rosyjskiej dekretami prezydenckimi wydanymi przez prezydenta Putina, aby przyspieszyć nadawanie obywatelstwa rosyjskiego, ułatwiając ich adopcję rosyjskim rodzinom. Moje biuro twierdzi, że te czyny, między innymi, świadczą o zamiarze trwałego usunięcia tych dzieci z ich własnego kraju. W czasie tych deportacji ukraińskie dzieci były osobami chronionymi na mocy IV Konwencji Genewskiej. W naszym wniosku podkreśliliśmy również, że większość aktów tego schematu deportacji miała miejsce w kontekście rozpoczętych w 2014 roku aktów agresji rosyjskich sił zbrojnych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy – poinformował prokurator Karim A. A. Khan.

Prokurator wyjaśnił w oświadczeniu, że ustalenia śledztwa zostały potwierdzone podczas wizyt na Ukrainie, w jednym z domów dziecka, skąd zabierane był dzieci, a następnie wywożone do Rosji.

– Musimy dopilnować, aby osoby odpowiedzialne za domniemane przestępstwa zostały pociągnięte do odpowiedzialności, a dzieci wróciły do ​​swoich rodzin i społeczności. Jak stwierdziłem wówczas, nie możemy pozwolić na traktowanie dzieci tak, jakby były łupem wojennym – oświadczył prokurator Khan.

Na terytorium Ukrainy zostały zebrane informacje oraz dowody świadczące o popełnionych zbrodniach.

– Jak stwierdziłem w Buczy w maju ubiegłego roku, Ukraina jest miejscem zbrodni, które obejmuje złożony i szeroki zakres domniemanych zbrodni międzynarodowych. Nie zawahamy się przed złożeniem kolejnych wniosków o wydanie nakazu aresztowania, gdy będą tego wymagać dowody – dodał prokurator Karim A. A. Khan.

W nakazie aresztowania Władimira Putina czytamy, że Władimir Władimirowicz Putin, jest rzekomo odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji. Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za ww. za pośrednictwem innych osób oraz za brak należytej kontroli nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy dopuścili się wspomnianych czynów.

(fot. pixabay.com)

58 komentarzy

  1. Ty Mi Tu nie...

    Zamiast mu w prezencie wysłać jakąś rakietę, czy chociażby granat, to głupole nakaz bez pokrycia wydają.

  2. A on się tak przeją że aż do psychologa musiał pójść

    • trole są wśród nas

      psycholog po spotkaniu z tym bandyta dostał depresji i ma myśli samobójcze

  3. Hahaha, a tlumoki z Europy dalej niech wierzą w tą propagandę i dalej niech wspierają rządy, które ewidentnie chcą zniszczyć całe narody europejskie.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo