Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Majówka archeologiczna w Chodliku 26-28 maja

Już niedługo miłośników archeologii i zamierzchłych czasów czekają niezwykłe atrakcje w Chodliku. W dniach 26-28 maja odbędzie się Majówka Archeologiczna.

Tegoroczna impreza nosi nazwę Warsztatów kultury średniowiecznej – „Nasze Korzenie”.

Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie” są realizowane pod patronatem naukowym Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Warszawie.

W realizacji zadania będą pomagać studenci Instytutów  Archeologii: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat medialny nad imprezą objął serwis Chodlik.com.

Będzie można także zapoznać się z dawnym rzemiosłem: garncarstwem, kowalstwem, krzemieniarstwem, dziegciarstwem, rogownictwem, tkactwem, wyrobem biżuterii, wczesnośredniowieczną kuchnią oraz uczestniczyć w warsztatach klejenia ceramiki, wyrobu biżuterii z drutu i blaszek miedzianych, wyplatania mat z liści pałki wodnej i kory drzew.

Program imprezy:

26 maja (niedziela) – od 14.00 do zmroku.

Największa atrakcja dnia pierwszego będzie miała miejsce późnym wieczorem. Będziemy bowiem mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w dwóch wydarzeniach: rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego obrzędu pogrzebowego przygotowanego na podstawie ostatnich wyników badań chodlikowskich kurhanów oraz w widowisku obrzędowym „Taniec z ogniem”.
27 i 28 maja 2013 (poniedziałek, wtorek) – w godz. od 9.00 do 16.00.

Uczestnicy imprezy będą mieli szansę na to, by poznać dzieje Kotliny Chodelskiej, dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne w wiekach średnich oraz pradziejach oraz zobaczyć jak tak naprawdę wygląda praca archeologa.

Atrakcje zostały zaplanowane również dla najmłodszych. Między innymi w specjalnie przygotowanych wykopie pod okiem archeologów będą mogli sami, własnoręcznie odkrywać zabytki archeologiczne.

Ceny biletów wstępu na teren warsztatów nie powinny nikogo odstraszyć i przedstawiają się następująco:

– bilet szkolny:          5 zł.

– bilet normalny:        8 zł.

– bilet rodzinny:       12 zł.

(fot. materiał organizatora)

 

 

 

Komentarze wyłączone