Piątek, 01 marca 202401/03/2024
690 680 960
690 680 960

Długi po ojcu, niesprawiedliwy spadek, problemy z rozwodem. Czytelnicy pytają – adwokat odpowiada

Po dłuższej przerwie, na liczne prośby czytelników, wróciliśmy do cyklu bezpłatnych porad prawnych, których za naszym pośrednictwem udziela jeden z lubelskich adwokatów. Dzisiaj przedstawiamy drugą cześć odpowiedzi na przesłane pytania.

Przedstawiamy bezpłatne porady prawne, związaną z problemami naszych czytelników. Tak jak w pierwszej serii, pomocny w problemach naszych czytelników jest lubelski Adwokat Łukasz Lecyk.

Proszę o informację, czy mój nieletni syn może dziedziczyć długi swojego ojca. Ojciec syna żyje, ale długu nie spłaca, alimentów na syna też nie płaci. Obawiam się, że jak syn będzie pełnoletni, albo pójdzie do pracy, będzie musiał spłacać długi ojca. Proszę o informację, czy jest taka możliwość, gdyż chcę, aby mój syn miał już taki bagaż na starcie w dorosłe życie.

Zgodnie z przepisem art. 922 kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. To oznacza, że w skład spadku również wchodzą długi. W przypadku śmierci ojca, syn – jeśli będzie pełnoletni, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być również złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

W sytuacji gdy ojciec umrze, gdy syn nie ukończy jeszcze 18 roku życia, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Należy bowiem zwrócić się do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. W piśmie inicjującym postępowanie należy podnieść, iż w skład spadku wchodzą praktycznie same długi. Warto to również udokumentować (np. pisma od komornika, pisma od banku, zeznania świadków).

Razem z bratem otrzymaliśmy darowiznę od rodziców. Jednak bratu przepisali cały dom i 1,5ha ziemi, mi zaś tylko 0,5h ziemi. Czy jest to zgodne z prawem, czy mam możliwość odzyskać część domu?

Zgodnie z przepisem art. 888 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność darowizny powoduje, że umowa ta jest zawierana zazwyczaj między osobami bliskimi, które łączą jakieś więzi. Darczyńca zobowiązuje się spełnić świadczenie bezpłatnie, nie uzyskując ani w sensie prawnym, ani ekonomicznym nic w zamian. Na obdarowanym spoczywa jedynie pozaprawny obowiązek wdzięczności względem darczyńcy za świadczenia uzyskane bezpłatnie. Odpowiadając na pytanie Czytelniczki podkreślić należy, że to czy i jaką darowiznę otrzymamy zależne jest wyłącznie od woli darczyńcy. Darowizna, o której mowa w pytaniu jest jak najbardziej „zgodna z prawem”.

Potrzebuję uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie mój brat zmarł na początku roku. Był po rozwodzie. Z tego związku miał syna. Po rozwodzie nabył na kredyt mieszkanie. Do kredytu jest dopisana siostra ale nie widnieje w akcie notarialnym. Jak wspomniałem brat nie żyje. Syn jest niepełnoletni. Minął okres 6 miesięcy i sprawy spadkowej nie było. Siostra dalej spłaca kredyt. Co w takiej sytuacji?

Na to pytanie niestety nie mogę odpowiedzieć, gdyż nie jestem do końca pewien co Czytelnik miał na myśli pisząc „co w takiej sytuacji?”. Proszę o doprecyzowanie pytania i wyjaśnienie czego konkretnie Czytelnik chciałby się dowiedzieć.

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Moje pytanie jest następujące: czy istnieje możliwość formalnego zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością za ewentualne zobowiązania i zadłużenia finansowe poczynione przez współmałżonka do czasu orzeczenia rozwodu?

Tak, jak najbardziej. Zgodnie z przepisem art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). W przypadku Czytelniczki, chodziłoby o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Może się jednak zdarzyć tak, że współmałżonek z różnych powodów nie będzie chciał zawrzeć powyższej umowy. Wtedy należy skierować do Sądu Rejonowego pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Należy pamiętać, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Warto dodać, iż sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej i sprawa o rozwód mogą się toczyć równolegle.

Bezpłatnych porad prawnych dla czytelników portalu lublin112.pl udziela adwokat Łukasz Lecyk z Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się przy ul. Czechowskiej 4/321 w Lublinie – http://www.adwokat-lecyk.pl/

Cały czas czekamy także na kolejne pytania do adwokata dotyczące prawa karnego, cywilnego z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnego. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na nasz adres mailowy: [email protected]

(grafika – lublin112)
2017-10-22 00:10:57

3 komentarze

  1. Przecież była zmiana przepisów odnośnie dziedziczenia, jeśli syn będzie miał 18 lat to wszystko odbędzie się z dobrodziejstwem inwentarza, już nie trzeba zakładać sprawy! Tak jak ten prawnik pisze było wcześniej. Chyba że wycofali tą zmianę.

  2. Jeśli rodzice umra w ciągu 5 lat od darowizny zaistnieje szansa na odzyskanie części kasy z darowizny brata, a jakiej – to już zależnie czy zostawią testament czy dziedziczenie ustawowe.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo