Bezrobotni w województwie lubelskim to ponad 6 procent bezrobotnych w Polsce

Najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Lublinie pokazują, że w końcu czerwca 2013 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było 128,6 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 6,1 % wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce.

W stosunku do czerwca 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się w województwie lubelskim, podobnie jak w kraju, o 7,4 %. Sprawozdanie dostępne na stronie Urzędu Statystycznego w pełni opisuje sytuację jaka kształtowała się od początku 2013 roku. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu.

W przedziale wiekowym 25-34 lata bezrobotni to aż 34 procent ogółu. W tej grupie są ludzie kończący właśnie naukę i gotowi do podjęcia pracy, o którą w naszym regionie bardzo trudno. Widać to również po liczbie studentów, która z roku na rok spada w naszym mieście. Szacunkowe dane mówią, że z miasta ubyło około 10 tys. studentów. Lublin nie jest atrakcyjnym miejscem przyszłej pracy. W większości to oferty w handlu sprawiają, że niskie zarobki zmuszają do opuszczania naszego regionu.

Na koniec czerwca  2013 r. wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy najwięcej było osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 24,7% (przed rokiem również 24,7%) oraz zasadniczym zawodowym 24,6 % (przed rokiem 24,5%), a najmniej ze średnim ogólnokształcącym – 12,8% (w poprzednim roku 12,9 %).

W końcu czerwca 2013 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 13,8% i była wyższa o 0,9 p. proc. niż przed rokiem. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (23,3%, wobec 22,0% w czerwcu 2012 r.), chełmski (18,7%, wobec 17,8%) oraz hrubieszowski (18,6%, wobec 18,3%), a o najniższej – powiat biłgorajski (8,3%, wobec 7,6%), Lublin (10,1%, wobec 9,3%) oraz łęczyński (10,3%, wobec 9,3%). W porównaniu z czerwcem 2012 r. w 23 powiatach stopa bezrobocia wzrosła, w największym stopniu w powiatach: lubelskim (o 1,6 p. proc.), ryckim (o 1,4 p. proc.) oraz włodawskim i Biała Podlaska (po 1,3 p. proc.). Obniżenie stopy bezrobocia odnotowano jedynie w powiecie opolskim (o 0,1 p. proc.). W Polsce stopa bezrobocia wzrosła o 0,9 p. proc. w stosunku do czerwca 2012 r. i wyniosła 13,2%.

(źródło danych Urząd Statystyczny w Lublinie / http://www.stat.gov.pl/lublin)

Zobacz również

Komentarze wyłączone

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Dożynki w mieście, czyli Dożynkowe Jarmarki Lubelskie
Startuje Lubelski Festiwal Nauki. Będzie specjalny pokaz na placu Litewskim oraz Piknik Naukowy
Na zamku lubelskim i zamkowych błoniach odbędzie się weekend z archeologią
Jarmark Firlejowski, czyli dawne dworskie i rycerskie tradycje z czasów świetności magnackiego rodu
Malownicza Wąwolnica: Gwiazdą wydarzenia będzie Izabela Trojanowska