Czwartek, 18 lipca 202418/07/2024
690 680 960
690 680 960

„Znalezione niekradzione”? Nic bardziej mylnego!

Pomimo panującemu przekonaniu „znalezione nie kradzione” karalnym jest zabranie dla siebie znalezionej cudzej rzeczy. Warto wiedzieć, co zrobić ze znaleziona rzeczą. Policjanci przypominają, że do jednostki Policji oddajemy jedynie dowód osobisty, paszport oraz rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia jak np. broń czy amunicję. Pozostałe przedmioty, jeżeli nie znamy ich właściciela powinny trafić do starosty, a w przypadku kiedy zostały znalezione w miejscu użyteczności publicznej do właściwego zarządcy.

Policjanci przestrzegają, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi, a jeśli to niemożliwe, bo na przykład nie znamy osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie znamy jej miejsca pobytu niezwłocznie zawiadamiamy o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Natomiast jeśli znaleźliśmy rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddajemy rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca).

Jakie przedmioty przynieść do jednostki Policji?

Jedynymi znalezionymi rzeczami, jakie powinniśmy przynieść do najbliższej jednostki Policji są przedmioty, których posiadanie wymaga m.in. pozwolenia: dowód osobisty, paszport, broń, amunicja czy materiały wybuchowe. Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy oddanie tych rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia wystarczy, że zawiadomimy o miejscu, w którym te rzeczy się znajdują.

Pamiętajmy! Nie oddając cudzej własności możemy narazić się na poważne konsekwencje. Art. 119 kodeksu wykroczeń i art. 284 kodeksu karnego regulują kwestie odpowiedzialności za przywłaszczenie cudzej rzeczy.

Odpowiedzialność za przywłaszczenie

?Art.  119.  [Kradzież lub przywłaszczenie]
§  1. 

Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§  3. 

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§  4. 

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

?Art. 284 [Przywłaszczenie]

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego

(fot. pixabay.com)

13 komentarzy

 1. olać i niech się ktoś inny martwi

 2. A ja bym nie oddała jak bym znalazła i od razu bym wydała.A co…

 3. *niekradzione

  • A dlaczego akurat ta forma pisowni rozłącznej jest niby nieprawidłowa?

   • Ponieważ cecha przedmiotu nabiera sensu przymiotnikowego.
    Nawet gdyby wyrażenie miało postać imiesłowu czasownikowego, to pisownia łączna jest też poprawna.

    • Ale ja o tym wiem.
     Pytałem natomiast tego „Ortografia!” dlaczego swoją uwagą wskazuje na niepoprawną pisownię rozłączną.

  • Kogo obchodzi twoja ortografia

   • Każdego, który jest Polakiem i poprawne używanie języka ojczystego jest marą patriotyzmu.
    R_skie. o n u c e. tego nie są w stanie pojąć.

 4. A co ze znalezionymi pieniędzmi?
  Czy jest jakaś minimalna kwota, od której należy to zgłosić?

 5. Zaraz, tyle się pisze i mówi o znalezieniu amunicji,broni i podobnych materiałów aby ich nie dotykać, nie przenosić, nie przemieszczać tylko wezwać policję. A tu nagle „weź i przynieś”??? Jak to tak?

 6. …czyli krotko mowiac, najlepiej zamknac oczy i nic nie znajdywac… Ciekawe kiedy zaczna karac za zamkniecie oczu 😛

Z kraju

Sport