Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Strażacy z powiatu lubartowskiego dostali nowoczesne samochody

W poprzedni piątek strażacy z jednostek w powiecie lubartowskim otrzymali nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.

Samochody trafiły do pięciu jednostek, jeden do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, zaś pozostałe cztery do zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego jednostek OSP w Abramowie, Ostrówku, Jeziorzanach i Uścimowie. Jednostki te zlokalizowane są w znacznych odległościach od Komendy PSP i wyposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt znacząco wpłynie na poprawę skuteczności działań strażaków.

Są to ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze, mają napęd przystosowany do poruszania się w trudnym terenie, kabinę mieszczącą 6 strażaków oraz zbiornik o pojemności 5 tysięcy litrów. Nowe pojazdy zastąpią zużyte i bardzo awaryjne wozy, których do tej pory używano. Będą wykorzystywane nie tylko do gaszenia pożarów, lecz również w ratownictwie drogowym, chemicznym jak i też przy skażeniach ekologicznych.

Pomimo tego że scanie trafiły już do jednostek, w których będą użytkowane, to do pierwszych akcji wyjadą dopiero w maju. Przez ten czas muszą zostać zarejestrowane, a strażacy przejdą szkolenie z ich obsługi. Oficjalne przekazanie pojazdów odbędzie się podczas obchodów Dnia Strażaka.

Pojazdy zakupiono przy znacznym współudziale środków z Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w powiecie lubartowskim” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Udział środków unijnych wynosi 85% pozostałe 15% stanowią wkład własny podmiotów biorących udział w projekcie. Łączna wartość projektu wynosi: 3 984 250,00 zł.
null
null
null

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo