Niedziela, 23 czerwca 202423/06/2024
690 680 960
690 680 960

Wypłata ubezpieczenia z OC sprawcy – jak postępować w przypadku kolizji drogowej?

Kolizja z innym pojazdem może się przydarzyć nawet najlepszemu kierowcy. Co zrobić w sytuacji, gdy to my jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej i jakich formalności dopełnić, aby móc liczyć na szybką wypłatę świadczenia z OC sprawcy? Zapytaliśmy o to ekspertów z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali S.A., jednego z ubezpieczycieli działających na polskim rynku. Poniżej przedstawiamy uzyskane informacje.

Czym się różni kolizja drogowa od wypadku? 

Zanim przejdziemy do opisania krok po kroku, jak postępować, by móc liczyć na  wypłatę odszkodowania  z OC sprawcy kolizji drogowej, wyjaśnijmy różnicę między „kolizją” a „wypadkiem”. W potocznych rozmowach pojęcia te często używane są jako synonimy, ale, jak wskazują specjaliści Generali, synonimami nie są. W przypadku zdarzeń drogowych każde z nich oznacza co innego i nie można tych określeń stosować zamiennie. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wypadek drogowy to takie zdarzenie, które zostało spowodowane nieumyślnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skutkiem takiego zdarzenia jest zaś śmierć co najmniej jednego z uczestników lub obrażenia ciała prowadzące do rozstroju zdrowia trwającego ponad 7 dni. Co ważne, wypadek drogowy jest klasyfikowany jako przestępstwo. 

Kolizja drogowa nie ma ustawowej definicji, ale w orzecznictwie przyjęło się za kolizję uznawać takie zdarzenie drogowe, które doprowadziło wyłącznie do strat materialnych (np. uszkodzenia albo zniszczenia pojazdów), bez obrażeń po stronie uczestników lub z obrażeniami stanowiącymi rozstrój zdrowia trwający mniej niż 7 dni. Kolizja drogowa jest klasyfikowana jako wykroczenie. 

Jak przebiega likwidacja szkody z OC sprawcy? 

Likwidacja szkody z OC sprawcy kolizji to proces kilkuetapowy. Poszczególne kroki postępowania szczegółowo omawiamy w dalszej części artykułu. Sprawdź, co zrobić, by otrzymać wypłatę świadczenia z OC sprawcy.

Odszkodowanie z OC sprawcy – od czego zacząć? 

uczestnicy kolizji rozmawiają przez telefon stojąc na tle samochodu gotowego do transportu na lawecie

Jak podkreślają specjaliści Generali, pierwszym krokiem (bardzo ważnym!) jest upewnienie się, czy w danym zdarzeniu drogowym nikt nie ucierpiał. Jeśli nie, mamy do czynienia z kolizją. Jeśli natomiast są ranni bądź zabici, jest to wypadek drogowy i w takim przypadku bezwzględnie należy sprawę zgłosić Policji. 

Jeżeli sprawca jest znany i nikt nie ucierpiał, to po weryfikacji stanu uczestników zdarzenia należy:

  • sporządzić notatkę z miejsca zdarzenia, zawierającą dane osób, które w nim uczestniczyły; 
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia w taki sposób, aby nie stanowiło ono przeszkody dla innych uczestników ruchu; 
  • spisać notatkę z oświadczeniem sprawcy z miejsca zdarzenia.

Informacje, które muszą się znaleźć w sporządzonej notatce, to przede wszystkim dane osobowe osób uczestniczących w zdarzeniu, dane pojazdów biorących udział w kolizji, data zdarzenia i wskazanie jego miejsca, a także dane polisy sprawcy (jeśli są dostępne), dane kontaktowe do świadków (jeżeli tacy byli), możliwie jak najdokładniejszy opis zarówno zdarzenia, jak i jego konsekwencji oraz oświadczenie sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności za zdarzenie. 

Co bardzo ważne, takie oświadczenie powinno być podpisane własnoręcznie przez wszystkich uczestników zdarzenia. Jeśli nie ma między nimi zgodności, należy wezwać Policję. 

Nie masz OC? Dowiedz się, co Ci grozi!

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy 

Faktyczne zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy następuje dopiero w momencie złożenia zgłoszenia. Warto jednak wiedzieć, że dla szkód likwidowanych z OC sprawcy obowiązuje ustawowy termin złożenia zgłoszenia. Wynosi on do 3 lat od daty zdarzenia. Zawiadomienie o szkodzie można złożyć dowolną dopuszczalną przez danego ubezpieczyciela drogą (poczta, mail, telefon lub osobiście), jednak  najlepiej i najwygodniej zrobić to online, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela. 

Szkoda z OC sprawcy – co musi zawierać wniosek? 

kobieta porównuje dane w dokumentach z informacjami na laptopie

Nie ma ustawowego wzoru wniosku o likwidację szkody z OC sprawcy. Istnieje jednak szereg wymogów formalnych, jakie składany wniosek musi spełniać, aby został rozpatrzony przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Minimum wymaganych informacji to: 

  • dane identyfikacyjne sprawcy kolizji (w przypadku obywatela Polski należy podać nr PESEL)
  • numer polisy OC sprawcy
  • marki oraz numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji
  • okoliczności oraz data zdarzenia

Pamiętaj, że ubezpieczyciel może poprosić również o dodatkowe dokumenty lub informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Specjaliści Generali zwracają też uwagę na to, że ustawowy czas na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy jest liczony dopiero od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

Jak sprawdzić OC sprawcy, jeśli jest znany? 

W Polsce możliwa jest weryfikacja ważności polisy OC w bazie UFG, na dedykowanej stronie internetowej (historiapojazdu.gov.pl) oraz w dedykowanych aplikacjach mobilnych (m.in. „Na wypadek”). Jedyne, czego potrzebujemy, by skorzystać z bazy UFG, to numer rejestracyjny pojazdu, który chcemy zweryfikować. W przypadku portalu historiapojazdu.gov.pl konieczne jest podanie zarówno numeru rejestracji, jak i numeru VIN oraz daty pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Aplikacje mobilne mają własne wymagania co do zakresu danych niezbędnych do weryfikacji ważności OC sprawcy kolizji.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy, który jest nieznany? 

W przypadku nieznanego sprawcy (np. takiego, który uciekł z miejsca zdarzenia) istnieje możliwość uzyskania odszkodowania w UFG, ale wyłącznie pod warunkiem, że u któregoś z uczestników zgłaszanego zdarzenia doszło do obrażeń ciała. Zgłoszenia można dokonać przez dowolny zakład ubezpieczeń, który po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przekazuje akta do UFG. W praktyce oznacza to, że kolizje spowodowane przez nieznanego i niemożliwego do identyfikacji sprawcę są wyłączone z odpowiedzialności UFG. 

Rzeczoznawca ubezpieczyciela a naprawa pojazdu 

Rzeczoznawca ocenia zniszczeń pojazdu po kolizji drogowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można wykonywać napraw pojazdu (jeśli nie są niezbędne) aż do momentu przybycia rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że rzeczoznawca nie musi pojawiać się osobiście, aby dokonać oględzin uszkodzonego pojazdu. W części przypadków możliwe jest dokonanie oceny zniszczeń online i sporządzenie odpowiednich dokumentów na podstawie zdjęć (ubezpieczyciel wskaże, jakie kroki podjąć). Specjaliści Generali podkreślają, że dokumentacja zgromadzona przez rzeczoznawcę jest używana jako podstawa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, dlatego musi być sporządzona szczegółowo i rzetelnie, z uwzględnieniem skali zaistniałych zniszczeń pojazdu. 

Kiedy następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy? 

Jeśli dokumentacja jest sporządzona poprawnie, odszkodowanie jest wypłacane w określonym ustawowo terminie, czyli do 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy w ustawowym terminie nie da się wyjaśnić wszystkich okoliczności, wypłata świadczenia może zostać przedłużona do maksymalnie 90 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie. 

Wykupione OC uchroni Cię przed koniecznością wypłaty należnych świadczeń z własnej kieszeni – sprawdź ofertę Generali!

Komu należy się auto zastępcze z OC sprawcy? 

Samochód z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu w dwóch przypadkach: gdy pojazd uszkodzony w wyniku kolizji nie nadaje się do jazdy albo jest uszkodzony na tyle, że nie da się go naprawić i konieczny jest zakup nowego. Co równie ważne, jeśli w wyniku zdarzenia doszło do uszkodzeń uniemożliwiających poruszanie się pojazdem, samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje od daty zdarzenia i tylko na czas naprawy. Jeżeli jednak uszkodzenia są tylko powierzchowne i nieduże (, np. zadrapany lakier lub wgniecenie w drzwiach), to samochód zastępczy z OC sprawcy można otrzymać wyłącznie od dnia rozpoczęcia napraw w warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela i można z niego korzystać do czasu ich zakończenia. 

Na co zwrócić szczególną uwagę ubiegając się o odszkodowanie z OC sprawcy? 

Eksperci Generali wskazują na kilka dodatkowych kwestii, o których należy pamiętać podczas procesu likwidacji szkody:

  • na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, u którego sprawca ma wykupione OC, masz 3 lata od daty zdarzenia lub powzięcia informacji o zdarzeniu (jest to termin ustawowy), wyjątkiem od tej zasady jest szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, w takim przypadku jedynym terminem jakim jesteś ograniczony to 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
  • w przypadku, gdy Twój samochód jest nowy (lub co najwyżej kilkuletni), możesz mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów z tytułu utraty wartości handlowej, czyli kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością auta przed kolizją i uszkodzeniem, a wartością pojazdu po dokonaniu napraw.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odszkodowaniu z OC sprawcy? Sprawdź szczegółowy poradnik krok po kroku!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY