Wtorek, 28 maja 202428/05/2024
690 680 960
690 680 960

Stały sto lat, runęły w kilka sekund. Kominy dawnej cementowni zostały wyburzone (wideo)

Po umieszczeniu przez specjalistyczną firmę ładunków wybuchowych w obiektach, oraz upewnieniu się, że w pobliżu nie ma osób postronnych, rozległ się sygnał ostrzegawczy. Po chwili kominy zamieniły się w stertę gruzu.

We wtorek mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mieli okazję podziwiać wyburzanie kominów znajdujących się na terenie dawnej cementowni. Cała operacja przygotowywana była wiele dni, jednak sam jej finał trwał zaledwie kilka sekund. Po umieszczeniu przez specjalistyczną firmę ładunków wybuchowych w obiektach, oraz upewnieniu się, że w pobliżu nie ma osób postronnych, rozległ się sygnał ostrzegawczy. Po chwili kominy zamieniły się w stertę gruzu.

Rozbiórka cementowni trwa już od kilku miesięcy. Budynek za budynkiem są burzone, a powstały w ten sposób gruz i beton kruszone i wykorzystane do rekultywacji terenu. Właściciel obiektu szacuje, że za kilka lat po fabryce nie będzie śladu.

Dawna cementownia w Rejowcu Fabrycznym należy do Grupy Ożarów, która z kolei jest częścią międzynarodowego koncernu CRH z siedzibą w Irlandii. W Polsce zlokalizowane były dwa zakłady: w Ożarowie i właśnie w Rejowcu Fabrycznym. W 2019 roku podjęta została decyzja o likwidacji cementowni w Rejowcu. Choć jak przekazywani nam wówczas pracownicy, informacje na ten temat wśród załogi pojawiły się już dwa lata wcześniej.

Wśród powodów zamknięcia cementowni wymieniano m.in. starą, tzw. mokrą metodę produkcji, która była niezwykle energochłonna, czy też bardzo dużą emisję CO2, co generowała wysokie koszty dla przedsiębiorstwa. Likwidacja największego zakładu pracy w okolicy spowodowała zwolnienie znaczniej części 120-osobowej załogi.

Historia cementowni w Rejowcu Fabrycznym sięga 1913 roku, kiedy to rozpoczęto pierwsze prace związane z jej budową oraz zakupiono maszyny i urządzenia. Początkowo zakład nazywał się Lubelskie Fabryki Portland Cementu S.A. „FIRLEY” i produkował 250 ton klinkieru na dobę. Na skutek działań wojennych Niemcy przejęli fabrykę, a w 1944 roku kiedy hitlerowcy opuszczali w pośpiechu Rejowiec, zdemontowali bardziej wartościowe i możliwe do transportu maszyny i urządzenia, unieruchamiając produkcję. Fabryka była na tyle zniszczona, że została ponownie uruchomiona dopiero w 1945 roku.

W latach powojennych nieustannie rozbudowywano i modernizowano cementownię zakładu. Z roku nas rok wzrastała też produkcja cementu. W 1951 roku podjęto decyzję o budowie Cementowni „Rejowiec II”. Wybudowano wówczas nowy zakład, praktycznie obok dotychczas istniejącego. Głównym inwestorem był „Centrocement” Zjednoczone Fabryki Cementu w Sosnowcu. W 1954 roku podjęto decyzję w sprawie kolejnej inwestycji – budowy dwóch nitek technologicznych, zwanych „Rejowiec III”. Prace zakończono w 1958 roku nadając zakładowi nazwę Cementownia „Pokój”. Z kolei w 1962 producenci cementu – w Chełmie i Rejowcu stały się jedną spółką pod nazwą Lubelskie Zakłady Przemysłu Cementowego.

W 1991 roku, na wniosek Rady Pracowniczej i związków zawodowych, działających w Cementowni w Rejowcu, Minister Przemysłu i Handlu dokonał podziału Kombinatu Cementowego „Chełm” w Chełmie na dwa samodzielne przedsiębiorstwa: Cementownię „Chełm” w Chełmie i Cementownię „Rejowiec” w Rejowcu Fabrycznym. Pod koniec lat 90-tych Cementownię “Rejowiec” kupiła Cementownia “Ożarów”.

Po zakończeniu rozbiórki cementowni, teren ten ma zostać przeznaczony m.in. na cele rekreacyjne. Trwa już zalewanie wyrobiska wodą. Zalew ma mieć powierzchnię ok. 60 ha lustra wody. Kolejną część obiektu zajmie farma fotowoltaiczna, a pozostałe grunty mają zostać sprzedane.

(wideo – Karol, Tomasz)

15 komentarzy

  1. No to będzie Rejowiec Turystyczny

  2. Ładnie te Polske czyszczą ze wszystkiego. Sprzedać zburzyć zamknąć rozkraść. A my będziemy u szwaba dymać….

Wiadomości z info112