Orchówek: Czy powstanie most kolejowy na Bugu łączący Polskę z Białorusią?

Mieszkańcy przygranicznych miejscowości chcieliby połączenia Białorusi z Polską mostem kolejowym w Orchówku. Miałby się on pojawić w miejscu gdzie stał przed wojną. Tak Białorusini jak i Polacy pragną tej budowy. O planach pojawienia się połączenia obu krajów rozmawiali białoruscy urzędnicy kolejowi z Brześcia we włodawskim starostwie.

Korzyść z takiego połączenia byłaby wielka. Przez most mogłyby przejeżdżać pociągi towarowe i pasażerskie. W spotkaniu z Białorusinami udział wzięli m.in. Wiesław Holaczuk – starosta włodawski, Zygmunt Grzechulski dyrektor PKP PKL Lublin, Kazimierz Woźniak – przedstawiciel PKP Mińsk, Józef Górny – wiceprezydent Chełma, Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa. Efektem spotkania było wspólne podpisanie protokołu. Obie strony zgodnie przyznały, że jest potrzeba połączenia obu krajów, chociażby ze względów gospodarczych, turystycznych i społecznych. Oba regiony tego potrzebują. Oceniono, że koszt tego połączenia będzie oscylował w granicach 30mln zł. Przywrócenie przedwojennego połączenia kolejowego ma duże znaczenia dla rozwoju strefy przygranicznej. Józef Górny zaznaczył, że linia kolejowa w trójkącie Chełm-Kowel-Brześć wpłynęłaby na dynamikę rozwoju tego regionu.

Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na możliwość pozyskania znacznych funduszy unijnych z rozdania 2014-2020. To będę większe sumy dla Lubelszczyzny niż te z kończącego się teraz programu 2007-13.

Być może decyzję o budowie tego połączenia pobudzi budowana nowa kopalnia węgla. Most w Orchówku dałby szansę na rozwój samej Chełmszczyzny.

– Jeśliby się udało zbudować nowe kopalnie, w tym również na terenie powiatu włodawskiego, gdzie węgiel zalega pod ziemią w gigantycznych rozmiarach, to nowa linia kolejowa stanie się nie tylko odległą perspektywą, ale zwykłą i pilną koniecznością – mówił starosta W. Holaczuk. – Na pewno jednak już dziś jest potrzeba wybudowania tego mostu.
Równie optymistycznie wypowiadali się lubelscy kolejarze o perspektywach rozwoju tej linii, chociaż zwracali uwagę, ze decyzyjność całej inwestycji leży po stronach rządowych Warszawy i Mińska.

– Budowa nowej przeprawy – przy dobrych i skutecznych międzyrządowych rozmowach – mogłaby ruszyć już w przyszłym roku. Nie jest wcale nierealne postawienie tego mostu w 2015 r. – zapewniał Kazimierz Woźniak – przedstawiciel PKP Mińsk Białoruski. Taka linia dawałaby szansę przewozu towarów przez Białoruś do Rosji.

Polsko-białoruskie spotkanie kolejowe, któremu patronował starosta W. Holaczuk zakończyło się protokołem uzgodnień.

Zawiera on 7 punktów:

1. Istnieją warunki techniczne do budowy kolejowego mostu granicznego łączącego linie Chełm – Włodawa po stronie polskiej i Włodawa – Brześć po stronie białoruskiej.
2. Zakłada się, że długość mostu wyniesie ok. 230 m i będzie on o konstrukcji dwu-, trzy- lub czteroprzęsłowej.
3. Parametry mostu powinny spełniać wymagania techniczne dla toru o szerokości 1520 mm i dla toru o szerokości 1435 mm w zakresie nacisku osi maksymalnego nacisku liniowego i skrajni budowli. Zakłada się, że na moście będzie splot torów 1435/1520 mm.
4. Zakłada się budowę toru o rozstawie 1435 mmm i 1520 mm od stacji Włodawa po stronie polskiej do stacji Włodawa po stronie białoruskiej.
5. Strona polska i białoruska dokonają wymiany aktów normatywnych i przepisów technicznych dotyczących budowy mostu i nawierzchni kolejowych.
6. Strony widzą potrzebę budowy mostu dla w celu zaspokojenia potrzeb gospodarczych i rozwoju wymiany towarowej oraz osobowego ruchu transgranicznego.
7. Uzgodnienia będą podstawą do dalszych prac na odpowiednim poziomie decyzyjnym.

Zobacz również

1 komentarz

 1. Szkoda tylko, że PKP ma w planach rozbiórkę linii Chełm – Włodawa 😀

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.9217zł -0.9%
  • GBP 4.9563zł 0.05%
  • EUR 4.4443zł 0.22%
  • CHF 4.0948zł -0.59%

  Polub nas

  Darmowe ogłoszenia lokalne

   Materiały wideo

   Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
   99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
   W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
   W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
   Szturm Twierdzy Zamość 2019

   Co? Gdzie? Kiedy?

   Dzień Dziecka w gminie Podedwórze. Dla najmłodszych przygotowano balony z helem
   Policjanci zapraszają do honorowego oddawania krwi
   Lubelskie obchody Dnia Flagi RP i Święta Narodowego Trzeciego Maja
   #zostańwdomu z Muzeum Wsi Lubelskiej | Oferta kulturalna Muzeum w sieci
   #zostańwdomu i weź udział w warsztatach kultury online