Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

VII Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

W środę, 19 czerwca, w Janowie Lubelskim odbędzie się Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”. To już 7. edycja tego wydarzenia organizowanego przez Fundację Amor Patriae.

Janów Lubelski
2024-06-19, 09:30

VII Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” rozpocznie się zbiórką o godz. 9.30 przy obelisku ku czci Narodowych Sił Zbrojnych na rynku w Janowie Lubelskim. Ważnym elementem wydarzenia będzie odwiedzenie miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym w Janowie i okolicy: dom rodzinny Wincentego Sowy, tablice pamiątkowe w kościele pw. Jana Chrzciciela i pomnik na rynku w Janowie oraz leśne mogiły partyzanckie żołnierzy NSZ, poległych w walce z niemieckim okupantem.

Kolejną część wydarzenia zaplanowano przy Zalewie w Janowie Lubelskim. Odbędą się m.in. prelekcje historyków na temat podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu w okolicach Janowa Lubelskiego, szkolenia z postaw strzeleckich, szkolenie z taktyki poruszania się pododdziałów oraz prezentacja umundurowania i wyposażenia wojskowego w wykonaniu Sekcji Sportowo-Obronnej Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z wystawą dokumentów i zdjęć przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

Kpt. Wincenty Sowa ps. „Vis” (1914-1944) był oficerem Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, twórcą konspiracji narodowej w Janowie Lubelskim i okolicach w czasie II wojny światowej. Na bazie stworzonej przez siebie siatki konspiracyjnej stworzył oddział partyzancki, którym dowodził w czasie okupacji niemieckiej. Po wkroczeniu okupanta sowieckiego został aresztowany i brutalnie torturowany przez komunistów na Zamku Lubelskim. Pomimo tortur, nikogo nie wydał okupantowi. Został zamordowany na Zamku Lubelskim, a jego rodzina doznała prześladowań i represji. Ludzie ze stworzonej przez kpt. Wincentego Sowę niepodległościowej siatki konspiracyjnej przetrwali dzięki bohaterskiej postawie swojego dowódcy i mogli wychować swoje dzieci w wartościach niepodległościowych.

VII Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport