Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Włodawscy urzędnicy czekają na propozycje mieszkańców do budżetu obywatelskiego

Tylko do 15 marca mieszkańcy Włodawy mogą składać propozycje zadań, które mają być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w dniach 15 kwietnia – 10 maja.

Jeszcze tylko 10 dni zostało mieszkańcom Włodawy na składanie swoich propozycji w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku na realizację zadań miasto przeznaczyło 100 tys. złotych. Zakres zadań, które mogą zostać sfinansowane z tych środków jest bardzo szeroki. Dotyczyć one mogą min. remontów i przebudowy budynków będących własnością miasta, budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

– Propozycje zgłaszane przez mieszkańców w poprzednich latach były bardzo ciekawe. Jestem przekonany, że podobnie będzie i tym razem. Warto również wspomnieć, że to ostatnia edycja budżetu obywatelskiego na dotychczasowych zasadach. Zmieniły się bowiem zapisy ustawy o samorządzie gminnym – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Mieszkańcy mają czas na składanie swoich propozycji do 15 marca. Mogą tego dokonać za pośrednictwem formularza, który dostępny jest w sekretariacie włodawskiego ratusza oraz na stronie internetowej urzędu. Aby propozycja była ważna, musi uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta. Do 8 kwietnia ogłoszona zostanie lista propozycji, które zostały zakwalifikowane do głosowania.

(fot. zwiedzajlubelskie.pl)

Jeden komentarz

  1. Wszyscy we włodawie wiedzą że większość miasta należy do prezesa PW Szansa. Więc co zadecyduje to to zostanie zbudowane. Koniec i kropka !!

Wiadomości z info112