Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ile można zarobić?

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie kontynuuje nabór kandydatów do służby przygotowawczej. W 2023 roku Straż Graniczna planuje przyjąć co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy.

Straż Graniczna zachęca do wstąpienia w swoje szeregi

– Lubisz pomagać innym i pracę z ludźmi, a obecne zajęcie nie daje Ci satysfakcji? A może wolisz przyrodę i spędzanie czasu na świeżym powietrzu? Na nadbużański wschód słońca mamy miejsca w pierwszym rzędzie! Lubisz kulturę fizyczną – możesz rozwijać swoją pasję służąc w grupie interwencyjnej. Twój konik to prawo, informatyka, motoryzacja, nowoczesne technologie – u nas również znajdziesz coś dla siebie. Cenisz przygody i poznawanie nowych miejsc – możesz zdobywać doświadczenie na pokojowych misjach zagranicznych. Masz silne poczucie sprawiedliwości i lubisz rozwiązywać kryminalne zagadki – możesz prowadzić śledztwa i postępowania karne, walcząc z przestępczością i działając na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa! – zachęca Straż Graniczna.

Co oferuje Straż Graniczna?

Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań. To także szerokie perspektywy rozwoju, jak również możliwość wyboru specjalizacji np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. migracji, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik czy funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalistycznych na lotnisku lub przewodnik psa służbowego. Służba w Straży Granicznej gwarantuje konkurencyjne zarobki (rosnące stosownie do awansów oraz nabywanych kwalifikacji zawodowych), prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe.

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ile można zarobić?

Zadania Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467,57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. Funkcjonariusze chronią granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju.

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:
– ochrona granicy państwowej;
– organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
– przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
– rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;
– zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej.

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ile można zarobić?

Kto jest poszukiwany?

Poszukiwane są osoby uczciwe, sumienne i zmotywowane. Wymogi formalne? Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
– o nieposzlakowanej opinii,
– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystająca w pełni z praw publicznych,
– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uwaga! Dla kandydatów nie ma górnych limitów wiekowych!

Procedura rekrutacyjna

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: przyjęcie od kandydata do służby kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz testy psychologiczne. W kolejnym etapie kandydat na funkcjonariusza przystępuje do testów: pisemnego z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku powodzenia, kandydat kierowany jest na badanie psychofizjologiczne oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez Rejonową Komisję Lekarską.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 2, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG: https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/r11,Nadbuzanski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ile można zarobić?

Perspektywy finansowe

Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera, a jego wynagrodzenie wynosi w przypadku:

– funkcjonariusza do 26 roku życia (zwolnionego z podatku dochodowego) – ok. 4720 zł netto;
– funkcjonariusza po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 4310 zł netto.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w zakładce:
https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Wznowiono-rekrutacje-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.html

Trwa rekrutacja do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ile można zarobić?

(fot. NOSG)

17 komentarzy

  1. Zarobić można niewiele, a w gratisów kamieniem w banię przez biednych wg lewaków ludzi nie wiedzących którędy się granice przekracza.

  2. Fajna praca jak ktos nie chce zarobić i lubi przyrode

  3. Potrąceń co miesiąc mam więcej niż tu na rękę proponują. No ale kto chciał iść na łatwiznę w życiu to niech płotu pilnuje.

  4. Przecież te etaty, to już dawno porozdzielane, a nabór tylko, po to żeby się papiery zgadzały…

Z kraju