690 680 960

Ulicami Lublina przejdzie II Manifa Lubelska

Dzisiaj już po raz drugi w Lublinie odbędzie się Manifa – doroczna demonstracja organizowana w związku z Dniem Kobiet, na którą zapraszają działaczki Lubelskiej Koalicji na Rzecz Kobiet.

– Ruszamy 10. marca o godz. 14.00 pod hasłem WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I SIOSTRZEŃSTWO spod Bramy Zamku Lubelskiego. Tegoroczna Manifa Lubelska koncentruje się na pozytywnym przekazie i wartościach takich jak: solidarność, siła kobiet, wsparcie i pomoc wzajemna, moc feminizmu. Wpisujemy się tym samym w świętowanie 100-lecia praw wyborczych Polek. Zależy nam na przypomnieniu wkładu kobiet, będziemy zatem przywoływać konkretne postaci Polek, lublinianek – naszych przodkiń, protoplastek, walecznych feministek, które są dla nas ważne i inspirujące – mówi Katarzyna Zabratańska jedna
z organizatorek.

Manify od blisko 20 lat odbywają się na terenie różnych polskich miejscowości skupiając się na zagadnieniach takich jak: solidarność wszystkich walk, liberalizacja prawa antyaborcyjnego, pełnia praw reprodukcyjnych, anty-nacjonalizm, oddzielenie kościoła od państwa, sprawiedliwość społeczna, anty-kapitalizm, pełnia praw dla osób LGBTQ+, apartyjność, oddolność i niehierarchiczność Manif oraz ich samofinansowanie zgodnie z zasadą non-profit.

– Celem Manif jest nagłośnienie problemów, z którymi zmagają się na co dzień kobiety w Polsce: kobiety starsze i młodsze, matki, kobiety w ciąży i te, które nie chcą mieć dzieci, kobiety nieheteroseksualne, kobiety, które żyją w związkach formalnych i nieformalnych, kobiety pracujące za minimalne stawki i niepracujące lub pracujące w domu, kobiety eksmitowane z mieszkań, kobiety z niepełnosprawnościami, imigrantki, kobiety, które doświadczają przemocy, niesprawiedliwości i dyskryminacji. Idziemy solidarnie z wszystkimi tymi osobami. W roku, który miasto świętuje pod hasłem wolności, my wciąż musimy wytykać jej brak, który dotkliwie odczuwamy. Dodajemy więc do tego hasła równość, bez której prawdziwa wolność nie może zaistnieć i siostrzeństwo, dzięki któremu udawało się i udaje wielu z nas przetrwać w zbyt często lekceważącym kobiety świecie – dodaje Magdalena Długosz z Koalicji.

Manifa przejdzie trasą spod Zamku przez Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Pl. Wolności i ul. Narutowicza, Kapucyńską, Pl. Litewski i ul. Kołłątaja z finałem przy Centrum Kultury. Jedna z zaproszonych osób przemówi w języku migowym (PJM), zapraszamy zatem szczególnie osoby głuche i niesłyszące.
Będą także m.in. zbierane podpisy pod wnioskiem do Rady Miasta o nadanie placowi u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kapucyńskiej imienia 100-lecia praw wyborczych Polek.

Po zakończonej Manifie Organizatorki zapraszają na spektakl #jateż w Galerii Labirynt o godz. 19.00 (ul. Popiełuszki 5,), który dotyka problemu opresji wobec kobiet w życiu publicznym. Wstęp wolny.

2018-03-10 10:47:26
(fot. nadesłane)

39 komentarzy

  1. Kobiety do kielni,kopalni i na zrąb lasu!

    …a nie! Tu sie równosc zaczyna od kierownika w góre. Byle żadnej fizycznej pracy,bo plecki bolą.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)