Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Obywatele Ukrainy nielegalnie pracowali w lesie

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili na terenie powiatu włodawskiego trzech nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy. Właścicielowi firmy, dla której zatrzymane osoby świadczyły pracę, grozi kara grzywny.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze ze straży granicznej z Włodawy podczas prowadzonych działań kontrolnych na terenie powiatu włodawskiego, ujawnili 3 nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy.

Mężczyźni pracowali bez wymaganych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy i zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy. Obcokrajowcy byli nielegalnie zatrudnieni przy pracach leśnych na terenie gminy Wyryki w powiecie włodawskim. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne.

Nielegalnych pracowników zobowiązano do opuszczenia naszego kraju w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Właścicielowi firmy, który złamał przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych.

(fot. NOSG)

2 komentarze

  1. No i nici z zakupu nowej Łady, pozarabiane.
    Polecam sprawdzić czy właściciel firmy nie zatrudnia również Polaków na czarno.

  2. Lubelski Koziolek

    Bo ja, mówi jestem z lasu i już.