Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Nowe zasady przebywania w pasie drogi granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej informuje o nowych zasadach przebywania w pasie drogi granicznej o szerokości 15 metrów, która przebiega wzdłuż linii granicy państwa lub brzegu rzeki granicznej.

Pas drogi granicznej w nowo wyznaczonych miejscach, pozostał w mniejszym niż dotychczas zakresie, objęty zakazem przebywania. Odcinki te zostaną oznakowane tablicami z napisem: „PAS DROGI GRANICZNEJ – WEJŚCIE ZABRONIONE”.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, które zastępuje ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO NR 1 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Tekst nowego rozporządzenia został opublikowany na stronie internetowej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce: informacje praktyczne – połów ryb i turystyka:

www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/index.php/informacje-praktyczne/polow-ryb-i-turystyka

Zmiany w oznakowaniu granicy państwa, zostały wprowadzone na wniosek Straży Granicznej, po dokonaniu szczegółowej analizy zapisów ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO NR 1 z dnia 11 grudnia 2012r. w odniesieniu do stanu przestępczości i potrzeb zapewnienia sprawnej i efektywnej ochrony granicy państwowej. Nowe oznakowanie granicy państwa poprzedziły konsultacje z przedstawicielami Zarządu Okręgowego PZW w Chełmie oraz Urzędu Gminy Dorohusk – informuje NOSG.

(fot. NOSG)

Komentarze wyłączone

Z kraju