Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Obligacje skarbowe oparte o WIRON – dowiedz się więcej

Odpowiedzialna za polską reformę wskaźnikową Narodowa Grupa Robocza, zdefiniowała Mapę Drogową Reformy WIBOR. W ramach tego planu, pierwszym z wielu kroków reformy było podjęcie decyzji o zastąpnieniu dotychczas obowiązującego wskaźnika WIRON-em. Przyjęto również rekomendacje określające standardy dla nowych transakcji wykorzystujących nowy indeks oraz przeprowadzono pierwsze transakcje oparte na WIRON. Reforma będzie przebiegać stopniowo, aby wszyscy uczestnicy rynku mogli się do niej przygotować.

Jak będzie wyglądał proces zamiany wskaźnika WIBOR na WIRON?

Jednym z głównych założeń reformy wskaźnikowej jest przeprowadzenie jej w sposób stopniowy. Poszczególne etapy tranzycji z WIBOR na WIRON zostały opisane w przygotowanej przez Narodową Grupę Roboczą Mapie Drogowej. Proces wdrażania WIRON będzie wyglądał następująco:

  • Już od początku 2023 r. banki mogą stosować WIRON w umowach już zawartych, a także w nowych poprzez uwzględnianie w nich nowego wskaźnika zamiast WIBOR-u. Rozpoczęto także prace nad systemami informatycznymi i szablonami umów.
  • W 2024 roku rozpocznie się proces wycofywania produktów opartych na WIBOR z oferty banków. Oznacza to, że nowe umowy będą mogły uwzględniać już tylko WIRON.
  • W 2024 roku samorządy i duże firmy będą mieć możliwość wyemitowania obligacji korporacyjnych i samorządowych z użyciem indeksu WIRON.
  • Do końca 2024 r. planowane jest wprowadzone zmian do polskich i unijnych regulacji prawnych, które dotyczą funkcjonowania indeksu WIRON.
  • W 2025 roku WIBOR nie będzie już publikowany. We wszystkich umowach zastąpi go nowy wskaźnik WIRON.

Zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON stanowi wyzwanie dla całej polskiej gospodarki. Reforma dotyczy praktycznie całego rynku finansowego i wymaga od jego uczestników dużego zaangażowania.

Bardzo ważna jest popularyzacja wiedzy na temat nowego wskaźnika, a także przyczyn przeprowadzania reformy wskaźnikowej. Obecnie obserwowany jest trend o charakterze globalnym, który polega na zmianie dotychczas obowiązujących wskaźników na ich nowe odpowiedniki, wyznaczane w oparciu o transakcje typu overnight. Polska, jako kraj dążący do dynamicznego rozwoju, także zdecydowała się na reformę wskaźnikową, a jej przeprowadzenie zostało zaplanowane przez Narodową Grupę Roboczą w taki sposób, aby żaden z uczestników rynku nie poniósł w związku z nią korzyści czy też strat finansowych.

Jednym z elementów realizacji Mapy Drogowej i zarazem popularyzacji nowego wskaźnika jest emisja obligacji skarbowych opartych o WIRON. Krok ten wskazuje na wiarygodność zastępcy WIBOR-u i stanowi potwierdzenie jego rzetelność przez Ministerstwo Finansów.

Pilotażowa emisja Obligacji Skarbowych opartych o WIRON?

Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów będą miały duże znaczenie dla powodzenia i popularyzacji reformy wskaźnikowej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli resortu, przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji opartych o wskaźnik WIRON ma się odbyć już w III kw. 2023.

Na początku czerwca informację tę potwierdził wiceminister finansów Piotr Patkowski. Obecnie trwają międzyresortowe konsultacje ws. rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które ma zmienić poprzednie zapisy dotyczące emitowania obligacji skarbowych. Nowe zapisy mają umożliwić oferowanie obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, które będzie obliczane z uwzględnieniem WIRON.  

Obligacje Skarbowe oparte o WIRON – kiedy pełne przejście na nowy wskaźnik?

Resort finansów poinformował, że pełne przejście emisji obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym na WIRON będzie skoordynowane z kalendarzem zmian przewidzianych dla reformy. Pierwszym krokiem będzie wyżej wspomniana pilotażowa emisja obligacji z WIRON.

Przypomnijmy, że zgodnie z Mapą Drogową na rok 2024 r. zaplanowano budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON. Do końca 2024 r. nowy wskaźnik całkowicie zastąpi WIBOR.

Więcej o reformie wskaźnikowej przeczytasz na Banki w Polsce.