Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Świąteczna Aktywność Klientów w Handlu Internetowym 2023 – przekształcenia w preferencjach zakupowych

Świąteczny okres w handlu internetowym roku 2023 ujawnił przekształcenia w preferencjach zakupowych w stosunku do wcześniejszych lat. Przedsiębiorstwa, które koncentrują się na generowaniu zysków w tym czasie, rozumieją, że klucz do osiągnięcia pozytywnych wyników sprzedaży tkwi w prezentacji obszernego wyboru produktów i proponowaniu atrakcyjnych cen. Analizowanie danych sprzedażowych z poprzednich lat może sprzyjać lepszemu przygotowaniu poprzez zaplanowanie zapasów i skuteczne zarządzanie magazynem.

Świąteczny okres w handlu internetowym roku 2023 ujawnił przekształcenia w preferencjach zakupowych w stosunku do wcześniejszych lat. Przedsiębiorstwa, które koncentrują się na generowaniu zysków w tym czasie, rozumieją, że klucz do osiągnięcia pozytywnych wyników sprzedaży tkwi w prezentacji obszernego wyboru produktów i proponowaniu atrakcyjnych cen. Analizowanie danych sprzedażowych z poprzednich lat może sprzyjać lepszemu przygotowaniu poprzez zaplanowanie zapasów i skuteczne zarządzanie magazynem.

Świąteczna Aktywność Klientów w Handlu Internetowym 2023 – przekształcenia w preferencjach zakupowych

Spadek średnich wydatków w okresie świątecznym w UK

Patrząc historycznie, rok 2021 i 2022 odnotował obniżenie liczby zakupów świątecznych, głównie z powodu szybkiego wzrostu inflacji i cen, co skłaniało ludzi do większej oszczędności. W odróżnieniu od tego, rok 2023 nie podążył za trendem spadkowym. Zainwestowanie w narzędzia do analizy cen rynkowych, stosowane przez przedsiębiorstwa, zaowocowało pozytywnymi rezultatami, mimo ciągłego wzrostu cen i zachowania ostrożności zakupowej przez konsumentów.

Świąteczna Aktywność Klientów w Handlu Internetowym 2023 – przekształcenia w preferencjach zakupowych

Raport z sektora zabawek według badań przeprowadzonych przez Dealavo, źródło: https://dealavo.com/pl/monitoring-cen/

Badanie rynku oraz opinie ekspertów z różnych sektorów ukazują, że okres świąteczny jest kluczowy dla wielu dziedzin, w szczególności dla rynku zabawek i gier. Jednak nie każda kategoria produktowa doświadcza takiego samego wzrostu sprzedaży, a dostosowanie strategii cenowych i promocyjnych jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb specyficznych dla danej branży.

Świąteczny sezon 2023 w handlu internetowym charakteryzował się licznymi zmianami dynamiki w porównaniu do poprzednich lat, z szczególnym naciskiem na zmiany w zachowaniach konsumentów.

Zwróciliśmy się do ekspertów z różnych sektorów o ich spostrzeżenia dotyczące najnowszego sezonu świątecznego:

  1. Maciej Jesionowski z Rebel.pl odnotował brak spadku sprzedaży w segmencie gier planszowych, który był widoczny w latach wcześniejszych, co przypisał lepszemu przygotowaniu partnerów.
  2. Olaf Wójtowicz z Gatta zasygnalizował wzrost ostrożności zakupowej u klientów, mimo poprawy nastrojów konsumenckich. Średnia wartość zakupowego koszyka pozostała na poziomie zeszłorocznym, co w rzeczywistości oznaczało jej spadek przez inflację.
  3. Michał Anulewicz z Trefl SA zgłosił nieznaczny wzrost sprzedaży o 4% w stosunku do roku ubiegłego. Zmienił się także model sezonu sprzedażowego, z największym wzrostem w okresie Black Week, zamiast tradycyjnych wzrostów przed Świętami.

Eksperci podkreślili też, jak różnorodne sektory zależą od sukcesu w sezonie świątecznym. Dla niektórych, jak branża zabawek i gier, jest to czas decydujący dla całorocznego sukcesu. Dla innych kategorii, na przykład bielizny czy odzieży oferowanej przez Gatta, świąteczny okres nie jest jedynym czasem zwiększonej sprzedaży.

Przedsiębiorstwa przygotowują się do sezonu świątecznego przez analizę cen rynkowych, zarządzanie zapasami i dostosowywanie strategii cenowych. Narzędzie Dealavo umożlwia monitoring cen na rynku.

Świąteczna Aktywność Klientów w Handlu Internetowym 2023 – przekształcenia w preferencjach zakupowych

Sposób działania monitorowania cen konkurencji. Źródło: https://dealavo.com/pl/6-najlepszych-narzedzi-do-sledzenia-cen-konkurencji-w-2023/ 

Firmy przygotowują się do sezonu świątecznego poprzez analizę cen swoich konkurentów, zarządzanie zapasami i dostosowywanie strategii cenowych do bieżące sytuacji rynkowej. Aplikacja  Dealavo daje dokładne dane na temat cen rynkowych i cen konkurencji, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty i cen do aktualnych trendów. Wykorzystanie funkcji Dynamic Pricing pozwala na automatyczne dostosowanie cen do poziomu konkurencji, co jest kluczowe w okresie wzmożonej konkurencji i zmieniających się preferencji konsumentów.

Świąteczna Aktywność Klientów w Handlu Internetowym 2023 – przekształcenia w preferencjach zakupowych

Funkcja Dynamic Pricing dostępna w Dealavo daje możliwość korzystania z automatyczego repricingu cen celem dostosowania się do sytuacji rynkowej, źródło: https://dealavo.com/pl/dynamic-pricing-czym-sa-dynamiczne-ceny/ 

Artykuł został opracowany przez Redakcję firmy Dealavo na podstawie badań własnych oraz opinii ekspertów branżowych.