690 680 960

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kiedy będzie obowiązkowa?

Karta informacyjna przedsięwzięcia, nazywana w skrócie niekiedy KIP, jest specjalnym dokumentem, wykonywanym przy okazji różnego rodzaju inwestycji. Zawiera ona informacje o tym, jak realizacja rzeczonej inwestycji może wpłynąć na środowisko naturalne.

Jest ona o tyle istotna, że jej zawartość będzie brana pod uwagę przy wydawaniu zezwolenia przez odpowiedni organ. Jednak oczywiście nie przy każdej inwestycji jej sporządzanie będzie obowiązkowe. Kiedy trzeba sporządzić KIP, a kiedy nie ma takiej konieczności? Wszystko wyjaśnimy poniżej!

W jakich sytuacjach obowiązkowe będzie sporządzenie KIP?

Jeśli na przykład inwestycją w przypadku naszej firmy, z uwagi na typ prowadzonej działalności, jest zakup drogiego oprogramowania komputerowego, oczywiście KIP sporządzać nie będzie trzeba. Jest to bowiem typ inwestycji, który nie wymaga zezwolenia i nie wiąże się z szczególnym oddziaływaniem na środowisko.

Jak łatwo się domyślić, karta informacyjna przedsięwzięcia będzie za to niezbędna w sytuacji, kiedy jest pewność bądź możliwość, że realizacja inwestycji wpłynie w jakiś sposób na środowisko naturalne w danej lokalizacji. W praktyce oznacza to przede wszystkim wszelkiej maści inwestycje budowlane, które mogą wiązać się z uszkodzeniem fauny bądź flory czy wprowadzeniem zanieczyszczeń na obszarze inwestycji.

Wśród najczęściej spotykanych przykładów inwestycji wymagających KIP można wymienić budowę domu jednorodzinnego, hali, magazynu bądź stacji paliw. Bardzo popularną w ostatnim czasie inwestycją, na którą decydują się zarówno firmy, jak i osoby prywatne, jest budowa farmy fotowoltaicznej. Ona również wiąże się z koniecznością stworzenia i dostarczenia właściwemu organowi karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Karta jest potrzebna w szczególności w przypadku, gdy realizujemy jakąkolwiek inwestycję na obszarze objętym szczególną ochroną, a więc na przykład obszarze Natura 2000.

Kto przygotowuje kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia ciąży na inwestorze, chcącym zrealizować daną inwestycję, natomiast w praktyce obowiązek ten jest z reguły delegowany na zewnętrzne firmy.

Najlepiej, aby sporządzeniem KIP zajęła się grupa ekspertów, która ma w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu unikniemy błędów, które mogłyby sprawić, że organ weryfikujący zażądałby poprawek, co przedłużyłoby czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji. Nie mając odpowiedniego wykształcenia i praktycznego doświadczenia trudno bowiem prawidłowo opracować takie kwestie, jak chociażby przewidywana ilość i rodzaj generowanych odpadów czy przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Kursy walut

  • USD 4.3254zł -0.52%
  • GBP 5.3279zł -0.59%
  • EUR 4.708zł -0.02%
  • CHF 4.7222zł 0.65%

Polub nas