690 680 960

Polski Ład na Puławach – jakie inwestycje zostaną zrealizowane?

Pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na polską gospodarkę. Aby ją odbudować po kryzysie, uruchomiony został Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na liście miast, które z niego skorzystały, znajdują się również Puławy. Jaką kwotę i na realizację jakich inwestycji pozyskali puławscy włodarze?

Ile pieniędzy Puławy otrzymają z Rządowego Funduszu Polski Ład?

Puławy – podobnie jak pozostałe polskie miasta – mierzą się ze skutkami pandemii COVID-19. Aby ożywić gospodarkę i jednocześnie zrealizować inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców, włodarze miasta wystąpili z wnioskami o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w dwóch edycjach – pierwszej i drugiej. Jakie kwoty otrzymało miasto?

Wnioski złożone zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji Programu zostały rozpatrzone pozytywnie, a Puławy otrzymały następujące kwoty:

  • Pierwsza edycja – łącznie 16 616 250 zł na realizację dwóch inwestycji
  • Druga edycja – łącznie 36 165 535 zł na realizację dwóch kolejnych inwestycji

Warto jednak pamiętać, że nie są to całkowite koszty inwestycji, które zostaną zrealizowane. W zależności od obszaru priorytetowego inwestycji Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferuje dofinansowanie w wysokości od 80 do 95 proc.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane ze środków z pierwszej edycji?

W ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu miasto Puławy złożyło wniosek o dofinansowanie dwóch inwestycji, z których jedna może przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Są to:

  • Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej nr 3. Rezultatem ma być nowoczesny obiekt, w którym uczęszczające do tej placówki dzieci będą mogły rozwijać swoje sportowe pasje.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Ma ona być przeprowadzona na terenie Włostowic, Piask, Górnej Kolejowej i ul. Ceglanej.

Druga z wymienionych inwestycji oznacza poprawę infrastruktury na terenie miasta, co może przyciągnąć do Puław firmy deweloperskie. Okolice ul. Ceglanej to obszar w dużej mierze niezagospodarowany. W przyszłości mogą tam powstać nowoczesne osiedla i mieszkania na sprzedaż w Puławach.

Na co zostaną przeznaczone środki z drugiej edycji Polskiego Ładu?

Miasto Puławy pozyskało też pieniądze na realizację inwestycji w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Wnioski również były dwa – z pozyskanych środków możliwe będą:

  • Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Na ten cel zostanie przeznaczonych niemal 27 mln zł otrzymanej dotacji. W planach jest wymiana oświetlenia między ulicami Lubelską, Piaskową, lasem komunalnym i torami kolejowymi. Wymiana lamp to nie wszystko – środki wystarczą też na przebudowę sieci energetycznej, w tym zakup szafek i słupów.
  • Budowa dróg dojazdowych do działek inwestycyjnych położonych na osiedlu Wólka Profecka. Zgodnie z planami sieć dróg zostanie połączona z drogą wojewódzką 801.

Z informacji przedstawionych przez władze Puław wynika, że drogi dojazdowe mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym obszarem miasta – jest on położony w pobliżu głównej drogi. Jednocześnie wyznaczenie nowych ulic i ich utwardzenie pozwoli na usprawnienie komunikacji miejskiej.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

II Festyn Rodzinny w Niebrzegowie
Dożynki gminne w Siemieniu. Zagrają Energy Girls, Malibu i News
Potańcówka przy fontannie
Milejowski Koncentrat Smaków czyli dożynki gminno parafialne
Piknik rodzinny w Osowie