Piątek, 21 czerwca 202421/06/2024
690 680 960
690 680 960

Charakterystyka energetyczna budynku – czym jest ten dokument?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument oceniający zużycie energii. W Polsce jest ona wymagana prawnie przy sprzedaży czy budowie nieruchomości. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego jest ona tak ważna.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku obejmuje zestawienie danych i wskaźników, które określają zapotrzebowanie na energię niezbędną do funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. W skład tych danych wchodzą informacje dotyczące ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia (w przypadku budynków klimatyzowanych) oraz oświetlenia (dla budynków niemieszkalnych).

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii przez budynek. Znajdują się w nim między innymi:

 • Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (EU), końcową (EK) i pierwotną (EP) dla ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia.
 • Emisja CO2, czyli ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery w wyniku zużycia energii przez budynek.

Co zawiera ten dokument?

Dokument ten zawiera:

 • Dane identyfikacyjne budynku, takie jak adres, numer działki, powierzchnia użytkowa.
 • Parametry techniczne budynku, w tym współczynnik przenikania ciepła przez przegrody, rodzaj i sprawność instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku, jeśli są wymagane.

Czy do sporządzenia świadectwa potrzeba uprawnień?

Świadectwo mogą wystawić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wpisane do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Mogą to być przeszkoleni specjaliści, architekci lub inżynierowie budownictwa posiadający stosowne uprawnienia.

Kto musi mieć ten dokument?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy kilku sytuacji:

 • Sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego.
 • Wynajem budynku lub lokalu mieszkalnego.
 • Oddanie budynku do użytkowania (dotyczy nowych obiektów).
 • Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Jakie budynki są objęte wyjątkiem?

Niektóre budynki są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego. Do wyjątków należą:

 • Budynki zabytkowe.
 • Obiekty kultu religijnego.
 • Domy o powierzchni użytkowej do 70 m² wybudowane na własne potrzeby mieszkaniowe.
 • Budynki przeznaczone do użytkowania przez mniej niż 4 miesiące w roku.
 • Budynki o bardzo niskim zużyciu energii, takie jak domy pasywne.

Jakie są koszty świadectwa energetycznego? 

Cena za sporządzenie świadectwa energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak typ nieruchomości, powierzchnia budynku i jego lokalizacja. Koszty mogą się różnić, ale zazwyczaj zaczynają się od 250 zł za mieszkanie.

Czy można zamówić świadectwo energetyczne online?

Podsumowując, świadectwo energetyczne to kluczowy dokument, który jest niezbędny przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Posiadanie tego dokumentu pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz potencjalne obniżenie kosztów jego eksploatacji. Jeśli potrzebujesz świadectwa energetycznego dla swojego domu lub mieszkania, skontaktuj się z profesjonalistami, którzy wykonują tego typu dokumenty online, nawet w ciągu 24 godzin! Szczegółową ofertę znajdziesz na stronie – https://swiadectwaenergetyczne.lublin.pl/