Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Płouszowice Kolonia: Trwają archeologiczne badania ratownicze na budowie drogi ekspresowej S19

Badania archeologiczne m.in. w Płouszowicach Kolonii mają na celu zabezpieczenie ewentualnych artefaktów przed rozpoczęciem prac budowlanych po drogę ekspresową S19. Do przebadania jest łącznie 11 stanowisk archeologicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica” (bez węzła) do węzła „Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina). W większości odbywają się one na polach uprawnych. Badania ruszyły zaraz po żniwach, tak aby nie niszczyć upraw.

Stanowiska zlokalizowane są w Płouszowicach, Płouszowicach Kolonii, Motyczu, Kozubszczyźnie i Maryninie. Łącznie do przebadania jest 11 stanowisk.

Główny cel tych badań to przebadanie terenów przeznaczonych pod planowany odcinek drogi ekspresowej S19, pod katem występujących tu zabytków archeologicznych wraz z ich udokumentowaniem tak, aby nie dopuścić do ich zniszczenia w trakcie budowy. Z tego co się dowiedzieliśmy ziemia w tym rejonie kryje ślady bytności człowieka już od czasów epoki kamienia.

Na stanowiskach archeolodzy spodziewają się znaleźć zabytki datowane od czasów epoki kamienia, brązu a także kultur pradziejowych występujących na tych terenach m.in. artefakty kultury łużyckiej, trzcinieckiej oraz ślady wczesnośredniowieczne. Głównie na tych terenach badania będą się odbywać na obszarze dawnych obozowisk i osad. Badacze liczą również na pozostałości nowożytne. Łącznie w Płouszowicach i Płouszowicach Kolonii do przebadania jest 2,4 ha.

Po wykopaliskach archeolodzy zbadają znaleziska i przygotują dokumentację z tego terenu.

Płouszowice Kolonia: Trwają archeologiczne badania ratownicze na budowie drogi ekspresowej S19
(Materiał GDDKiA)

O szczegółach przebiegu badań poinformujemy wkrótce oraz o tym co ciekawego skrywa ziemia w okolicach Płouszowic, Motycza, Marynina i Kozubszczyzny.

Badania muszą być wykonane w terminie 100 dni od daty przekazania wykonawcy przez zamawiającego terenu pod badania. Następnie wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie wyników i przekazanie ich do zamawiającego.

Byliśmy na miejscu wykopalisk. Prezentujemy na zdjęciach stan prac ziemnych.

2013-09-20 18:37:02
(fot. lublin112.pl)

Komentarze wyłączone