Ukraińskie maliny zatrzymano na granicy. Już ich wygląd wzbudzał poważne podejrzenia

Kontrola malin, jakie wieziono do Polski z Ukrainy ujawniła nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych. Okazało się, że owoce zwierają plastik.