Podziękowania oraz upominki dla policjanta i strażnika miejskiego za interwencję w zamojskiej galerii handlowej (zdjęcia)

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz Prezydent Miasta Zamość podziękowali dzisiaj policjantowi i strażnikowi miejskiemu za wzorowo przeprowadzoną interwencję w zamojskiej galerii handlowej. Funkcjonariusze otrzymali również drobne upominki.