690 680 960

Eliasz Dzierżyński

Dr n. med. Eliasz Dzierżyński ukończył Wydział Lekarski na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku. Na Białorusi uzyskał tytuł specjalisty w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i neurochirurgii. Pracował w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Odtwórczej z pododdziałem Neurochirurgii w Państwowym Naukowo-Badawczym Centrum Onkologii i Radiologii im. Aleksandrowa.

Studia doktoranckie ukończył pod kierownictwem prof. W. Podgajskiego – konsultanta krajowego w zakresie chirurgii plastycznej na Białorusi i obronił pracą doktorską o temacie: „Autotransplantacja tkanek unaczynionych w leczeniu powikłanych form przewlekłego zapalenia kości.” W 2013 nostryfikował dyplom lekarza w Bydgoszczy. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbywał we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny – konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej. Państwowy egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Działalność naukowo-dydaktyczna

Autor 8 Patentów
Autor po nad 30 artykułów
Autor 4 Instrukcji postępowania obowiązujących do wykonania dla lekarzy zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi
Członek Białoruskiego Towarzystwa Onkologów, Towarzystwa Chirurgów Plastycznych
Członek Republikańskiej Rady Młodych Naukowców – przewodniczący sekcji Chirurgii
Wykładowca w Katedrze Chirurgii Białoruskiej Państwowej Akademii Medycznego Kształcenia Podyplomowego (BPAMKP)
Wykonawca 4 międzynarodowych państwowych programów naukowych i technicznych
Czynny udział w ponad 20 międzynarodowych konferencjach
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Wykładowca i współorganizator kursów z cyklu ,,Postępowanie w urazach tkanek miękkich przedramienia i ręki” z zakresu zaopatrywania chirurgicznego i mikrochirurgicznego urazów tkanek miękkich kończyny górnej na nieutrwalonych preparatach tkankowych prowadzonych dla lekarzy specjalizacji zabiegowych w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie
Pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Dr n. med. Eliasz Dzierżyński posiada duże doświadczenie w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, chirurgii ręki, chirurgii onkologicznej, mikrochirurgii, leczeniu ran przewlekłych i oparzeniowych.

W wolnych chwilach zajmuje się malarstwem i rzeźbiarstwem.

Co? Gdzie? Kiedy?

Sprawdź program Festiwalu Re:tradycja – Jarmark jagielloński. 19-21 sierpnia, Lublin – Stare Miasto
Święto muzyki tradycyjnej oraz finał projektu „Zagraj nam muzyczko. Graj na cały kraj!”
Największe wydarzenie w Lublinie dla osób z niepełnosprawnością
Dożynki dworskie w Muzeum Wsi Lubelskiej
Re: tradycja – Jarmark Jagielloński ponownie zawita do VIVO! Lublin