Znacznie przekroczony poziom pyłów zawieszonych w Lublinie

smoke-1706010_960_720

Bezwietrzna pogoda sprzyja pogarszającym się wskaźnikom jakości powietrza w Lublinie. Po godzinie 21 znacznie były przekroczone normy pyłów zwieszonych PM10 i PM2,5.

 

Wracacie ze spaceru i czujecie jak wasze ubranie i włosy śmierdzą? To efekt utrzymującego się zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi związkami chemicznymi. W przeciągu ostatnich godzin znacznie zostały przekroczone normy pyłów zwieszonych PM10 i PM2,5. Sprzyja temu bezwietrzna pogoda oraz niestety proceder palenia śmieci, w tym tworzyw sztucznych w domowych piecach.

 

2017-12-17_21-07_Mapa Airly- stan jakości i

Wieczorne dane ze stacji przy ul. Obywatelskiej

Dlaczego pył zawieszony jest groźny dla zdrowia?

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i większych oskrzelach, natomiast pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra mogą również przenikać do krwi. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Inhalowane do płuc pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, więc dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Zawarty w pyle benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, za to dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Związki te mają udowodnione właściwości kancerogenne (rakotwórcze) i mutagenne (powodujące mutacje genetyczne, co oznacza, że reagują z DNA).

Dopuszczalne normy:

PM10
40 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego
50 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia 24-godzinnego, który nie powinien być przekraczany więcej niż 35 dni w ciągu roku
200 µg/m³ to poziom informowania dla stężenia 24-godzinnego
300 µg/m³ to poziom alarmowy dla stężenia 24-godzinnego

PM2,5
25 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego w roku 2015
20 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego w roku 2020

Dane godzinowe ze stacji pomiarowej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie:

2017-12-17_21-02_Raport godzinowy2

2017-12-17_21-08_Raport godzinowy

2017-12-17 21:04:59
(fot. pixabay.com, map.airly.eu, envir.wios.lublin.pl)