Wybrano najlepszą ofertę na wykonanie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Trasa ma powstać za trzy lata

Z szesnastu firm, które starały się o kontrakt na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, została wybrana jedna. O ile nie będzie protestów, niebawem podpisana zostanie umowa.

 

Zakończyło się postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S17. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z szesnastu firm, które były zainteresowane, osiem przystąpiło do przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mota-Engil Central Europe, która zadeklarowała, że trasę o długości ok. 9,6 km wykona za ok. 193,5 mln zł. Dodatkowo da na nią 10 lat gwarancji.

Teraz inwestor przez 10 dni czeka na ewentualne odwołania a następnie kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero wtedy będzie można zawrzeć umowę z wykonawcą. Zanim wejdzie on na teren budowy, będzie musiał dokonać aktualizacja istniejącej dokumentacji do obecnie obwiązujących przepisów, w tym uwzględnić modyfikację decyzji środowiskowej. Potem uzyskać zmiany w pozwoleniu na budowę. Na zakończenie inwestycji będzie miał 34 miesiące, przy czym nie wlicza się w to okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Trasę wytyczono po wschodniej stronie miasta, w jej przebiegu powstaną dwa węzły. Pierwszy, Tomaszów Północ, będzie na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850, drugi, Tomaszów Południe, na włączeniu do przebiegu z drogą krajową nr 17. Z kolei nad doliną rzeki Sołokiji trasa pobiegnie estakadą. Powstaną również nowe drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km, którymi będzie się odbywał ruch lokalny.

Obwodnica będzie przebiegała przez grunty miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia i Jeziernia. Będzie miała po jednym 3,5 metrowej szerokości pasie w każdym kierunku jazdy o parametrach drogi ekspresowej. Ma być wykonana w ten sposób, by docelowo można było ją poszerzyć do dwóch pasów jezdni.

(fot. UM Tomaszów Lubelski, wideo GDDKiA)
2017-09-05 16:30:37