Wybrano najpiękniejsze posesje z powiatu lubelskiego (zdjęcia)

Gospodarstwo rolne, którego właścicielem jest Mirosław Kijek z miejscowości Kolonia Kiełczewice Dolne w gminie Strzyżewice a także posesja Państwa Agnieszki i Ryszarda Kyciów z miejscowości Kalinówka w gminie Głusk wygrały w konkursie na Najpiękniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego.

 

Konkurs o tytuł „Najpiękniejszej Posesji Powiatu Lubelskiego”, organizowany jest od kilku lat. Celem Konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych.

W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 22 zgłoszonych posesji. Oceniano je w dwóch kategoriach: zagroda wiejska czyli gospodarstwo rolne oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Do każdej ze zgłoszonych posesji zawitała komisja konkursowa, która przyznawała odpowiednią ocenę za poszczególne elementy.

Punktacji podlegało: utrzymanie czystości i ładu, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, estetyka i stan techniczny zabudowań, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury, a także oryginalność i pomysłowość. Następnie komisja konkursowa wybrała trzy najładniejsze posesje w każdej kategorii, które otrzymały największą ilość punktów.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas odbywających się w ubiegłą niedzielę dożynek wojewódzkich. W kategorii Zagroda Wiejska pierwsze miejsce zdobyła posesja, której właścicielem jest Mirosława Kijek z miejscowości Kolonia Kiełczewice Dolne w gminie Strzyżewice. Na drugim miejscu uplasowała się posesja Anny Domoń-Turczyńskiej i Mariana Turczyńskiego z miejscowości Sieprawice w gminie Jastków. Z kolei trzecie miejsce przypadło posesji Aleksandry Zonik z miejscowości Wierciszów w gminie Jabłonna.

Z kolei w kategorii zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna pierwsze miejsce zdobyła posesja której właścicielem jest Agnieszka i Ryszard Kycia z miejscowości Kalinówka w gminie Głusk. Na drugim miejscu znalazła się posesja Iwony i Andrzeja Paszko z miejscowości Jabłonna Druga w gminie Jabłonna. Trzecie miejsce zaś zajęła posesja Katarzyny Zdeb z miejscowości Kłodnica Dolna w gminie Borzechów.

Nagrody w konkursie ufundował Powiat Lubelski przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a wręczyli je Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie Antoni Skrabucha, Przewodniczący Komisji Konkursowej Jan Czubak oraz Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lucjan Orgasiński.

(fot. powiat lubelski)
2016-09-04 11:43:55