Więźniowie pomagają w odśnieżaniu, i to za darmo (foto)

null
Kilkanaście grup więźniów pomaga w walce ze skutkami zimy. Odśnieżają oni chodniki oraz miejsca użyteczności publicznej. Pracują bez wynagrodzenia.

Od blisko tygodnia w regionie przy odśnieżaniu chodników oraz miejsc użyteczności publicznej pracuje ponad 250 skazanych. Więźniów do pracy oddelegowała Służba Więzienna. Są to osoby, które odbywają niewielkie wyroki pozbawienia wolności za lekkie przestępstwa oraz ich dotychczasowe zachowanie było wzorowe. Jak wyjaśnia mjr Jacek Zwierzchowski ze SW – Praca taka przynosi obopólne korzyści, ułatwia życie mieszkańcom miast, a skazanym pozwala poczuć się potrzebnymi oraz pozwala na zadośćuczynienie społeczeństwu za popełnione przewinienia. Dodatkowo traktowana jest jako ważny środek oddziaływania, podstawowy instrument wychowawczy, element readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności- dodaje.

W Lublinie grupa około 40 skazanych z Aresztu Śledczego codziennie wykonuje prace m.in. przy odśnieżaniu na rzecz instytucji publicznych, a kolejnych 40 jest w gotowości do pracy gdy przyjdzie taka potrzeba. Kolejnych 6 mężczyzn dba o teren wokół samego aresztu. W Krasnymstawie z zima walczy 42 osadzonych, którzy wykonują prace na rzecz 16 kontrahentów. Z tego grupa 6 osadzonych zatrudniona jest w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i wykonuje prace związane z odśnieżaniem na terenie całego miasta. W Hrubieszowie 21 skazanych pracuje w 6 grupach na rzecz m.in.: Urzędu Gminy Mircze, Zespołu Szkół, Powiatowego Zarządu Dróg, Miejskiej Służby Drogowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. W gotowości czeka kolejnych 20 mężczyzn.

Skazani znajdujący się w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim od poniedziałku do piątku wychodzą do prac na terenie Miasta Opole Lubelskie oraz Gminy Józefów. Od połowy stycznia 34 osadzonych odśnieża wyznaczone miejsca oraz rejony. Głównie są to chodniki, parkingi oraz tereny przyszkolne. We Włodawie teren miasta porządkuje 17 więźniów zaś w Chełmie 74. Samorządy Zamościa oraz Białej Podlaskiej nie zdecydowały się na zaoferowaną przez Służbę Więzienną pomoc, stwierdzając że mają własne firmy które sobie radzą z odśnieżaniem terenów miasta.

(fot. Służba Więzienna)
2014-02-02 15:00:54