nowa szosa

Krężnica Jara: Pierwszy odcinek drogi już z asfaltem. Gładko jak po stole ! INFORMUJEMY JAKO PIERWSI

Kierowcy nie mogą wyjść z podziwu jak równa i gładka jest już nawierzchnia na części remontowanego odcinka drogi w Krężnicy Jarej. Protest mieszkańców przyniósł skutek. Na części odcinka drogi, która…

Krężnica Jara: Budują wywalczony chodnik i wyremontują szosę (foto)

Od kilku tygodni trwają prace drogowe w Krężnicy Jarej. Wkrótce mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przejść chodnikiem. Dziurawa jak szwajcarski ser, zniszczona, niemal bez pobocza, droga biegnąca przez Krężnicę Jarą pod…