koralowiec

Kłopoliwa pamiątka z wakacji na granicy w Dorohusku (foto)

2013-08-26_154319

Podczas kontroli celnej autobusu relacji Kowel-Warszawa, celnicy z przejścia granicznego w Dorohusku znaleźli przy 66-letniej obywatelce Ukrainy dwa szkielety rafotwórczych koralowców Koralowce rafotwórcze należące do tzw. gatunków CITES podlegają ochronie…