imiona świętych

Błogosławione skwery w walce z wandalami (zdjęcia)

Trwa budowa trzech skwerów na lubelskich Bronowicach. Ich błogosławieni patroni mają uchronić te miejsca przed zniszczeniem przez wandali. Betonowe słupy z wypisanymi sentencjami patronów, ławki, kosze na śmieci, stojak umożliwiający…