fatalny stan ulic

Urząd Miasta bierze się za remonty dróg

 W poniedziałek w ratuszu przedstawiono plan poprawy jakości lubelskich ulic. Poza remontami będą także kompleksowe przebudowy dróg. Oprócz wcześniej już zapowiadanych doszły kolejne ulice, wymagające natychmiastowych remontów po tegorocznej zimie….