dyrekcja lasów państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie: Duże zagrożenie pożarowe w lasach regionu

Trwająca od kilkunastu dni upalna aura sprawia, że leśna ściółka jest bardzo przesuszona i narażona na niebezpieczeństwo pożaru. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ostrzega przed zagrożeniem pożarowym na terenie…