Ma prokuratorskie zarzuty i nakaz zawieszenia w czynnościach służbowych. Starosta pozostanie jednak na stanowisku

62

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Hrubieszowskiego, w której głosowano nad wnioskiem o odwołaniu starosty. To w związku z prokuratorskimi zarzutami i nakazem jego zawieszenia w czynnościach służbowych.

 

W piątek radni powiatu hrubieszowskiego zebrali się na nadzwyczajnej sesji, na której głosowano nad wnioskiem radnych opozycji o odwołanie starosty. Józef K. podejrzany jest o trzy czyny. Chodzi o nakłanianie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniewa W. i inspektora Tadeusza K. do poświadczenia nieprawdy oraz wprowadzenie w błąd Urzędu Marszałkowskiego. Zarzuty mają związek z jednym z wątków prokuratorskiego śledztwa dotyczącego wyłudzenia dotacji, ze środków Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Adelina – Mircze – Kryłów.

Dofinansowanie miało zostać uzyskane za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów. W wyniku tego Urząd Marszałkowski w Lublinie wypłacił Starostwu nienależną kwotę w wysokości 4 068 669 zł. Wobec starosty śledczy zastosowali środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczeń majątkowych. Do tego zabezpieczenie majątkowe na nieruchomościach starosty w kwocie 1 850 000 zł. Za przekroczenie uprawnień i wyłudzenie dotacji wielkiej wartości Józefowi K. grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Z tego to powodu radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie starosty. Jako argument wysunęli konieczność zachowania należytego pozytywnego wizerunku powiatu hrubieszowskiego. Zaznaczyli również, że dalsze funkcjonowanie zarządu w obecnym składzie nie daje gwarancji bezstronnego i obiektywnego wyjaśniania nieprawidłowości, które są przedmiotem śledztwa, jak również innych postępowań prowadzonych obecnie przez uprawnione organy państwa. Piątkowe głosowanie było tajne, za odwołaniem starosty było pięciu radnych, przeciw dwunastu. Oznacza to, że Józef K. pozostanie na stanowisku.

(fot. Starostwo Powiatowe)
2018-01-13 23:15:45