TELEFONY ALARMOWE

ALARMOWE
112 – telefon alarmowy
997 – policja
999 – pogotowie ratunkowe
998– straż pożarna
986 – straż miejska
994 – pogotowie wodociągowe
993 – pogotowie ciepłownicze
992 – pogotowie gazowe
991– pogotowie energetyczne
81 982 – pogotowie dźwigowe
81 981 – pogotowie drogowe
81 19574 – pogotowie techniczne
81 19630 – pogotowie autoalarmowe
ZAUFANIA
0801 120 002 – NIEBIESKA LINIA – ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
81 535 51 00 lub 0 800 120 226 – policyjny
81 747 98 21 – dla osób niepełnosprawnych
81 9288 lub 116 111 – dla dzieci i młodzieży
22 827 50 23 – adopcyjny
22 692 82 26 – AIDS, 22 621 33 67 – AIDS – „Zielona Linia”
22 654 40 41 – antydepresyjny
801 247 070 – dla zaginionych i ich rodzin fundacji Itaka
22 628 99 99 – fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu „La Strada”
801 199 990 – do spraw narkomanii
22 635 93 92 – federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny
22 844 14 82 – dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane
0 801 140 068 – „Pomarańczowa Linia”- dla rodziców pijących dzieci
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka
22 635 10 11 – wsparcia dla mam
22 624 20 68 – dla kobiet w ciąży
81 534 62 66 – duszpasterski
81 532 53 03 – przestępczości gospodarczej
801 109 696 – towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych ” Powrót z U”
INFORMACYJNE
118 913– spis abonentów telefonicznych
118 118 – numer informacyjny o firmach, produktach i usługach
800 533 335 – infolinia dla osób niepełnosprawnych
801 055 055 (z tel.stacjonarnych), 22 330 03 30 ( z tel. kom) – Krajowa Informacja Podatkowa
22 696 55 50 – rzecznik praw dziecka
81 466 16 00 – miejski rzecznik konsumentów
81 525 32 46 – informacja MPK
1 94 36 – informacja PKP
81 710 49 68 – informacja PKS
801 703 703 (z tel.stacjonarnych),22 195 72 ( z tel. kom)- informacja LOT
195 70– numery kierunkowe międzymiastowe
193 10 – numery kierunkowe międzynarodowe
92 21 – pogoda
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Lubelski Urząd Wojewódzki

ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
tel. 081 532-70-97
fax 081 532-75-68Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

ul. Strażacka 7
20-012 Lublin
tel. sekretariat: 081 535-12-20; 081 535-12-29
fax 081 532-97-00

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

ul. Szczerbowskiego 6
20-012 Lublin
tel. 081 535-13-20 sekretariat;
fax 081 532-59-34
stanowisko kierowania 081 535-13-90

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
tel. 081 532-01-01, 532-17-37
fax 081 535-46-24
e-mail: [email protected]

Komenda Miejska Policji w Lublinie

ul. Północna 3
20-064 Lublin
tel. 081 535-43-05
fax 081 535-57-53
dyżurny KMP 081 535-41-64; 081 742-73-60
e-mail: [email protected]

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

ul. Spadochroniarzy 8
20-043 Lublin
tel. 081 533-77-90, 081 533-77-93
fax 081 533-78-00

Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-017 Lublin
tel. sekretariat: +48 81 466 5000
fax +48 81 466 5001
e-mail: [email protected]

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel. 081 532 42 81

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Puławska 28
20-822 Lublin
tel. 081 741 00 72
fax 081 740 60 32
Adres e-mail: [email protected]

KSG sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15
20-471 Lublin
tel. 081 44-52-100
fax. 081 44-52-133
e-mail: [email protected]

Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12
20-411 Lublin
tel. 081 445-10-00