O tej pracy marzy wiele osób. Straż graniczna wznowiła nabór do służby

60

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, wznowił przyjmowanie podań do służby. Jeszcze w tym roku zaplanowano przyjęcie do służby kolejnych 28 funkcjonariuszy.

 

Po raz kolejny w tym roku ogłoszony został nabór do służby przygotowawczej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Na miesiąc grudzień zaplanowano bowiem przyjąć 28 nowych funkcjonariuszy. Od wielu już lat, praca w straży granicznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie wśród młodych osób. Jednak aby dostać się do służby, trzeba mieć maksymalnie 35 lat oraz spełnić wiele wymagań.

Przede wszystkim każdy z kandydatów musi mieć wyłącznie polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie może też być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wśród kolejnych wymagań jest korzystanie w pełni z praw publicznych, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia jak też zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Trzeba też dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Komendant Oddziału, po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych przez kandydatów dokumentów, dokona wyboru tych, którzy spełniają wszystkie wymagania. Następnie osoby ubiegające się o zatrudnienie, zostaną skierowani do II etapu, w którym będą musieli wykazać się wiedzą ogólną jak też zaliczyć test ze znajomości języka obcego. Później nastąpi test sprawności fizycznej a na końcu rozmowa kwalifikacyjna. Kwalifikacje chętnych do służby sprawdzi też komisja lekarska.

W ostatnio prowadzonym naborze, w 2016 roku, przyjęto do służby 80 osób wyłonionych spośród ponad 1500 kandydatów.

(fot. NOSG)
2017-11-17 21:56:47